Mình cần 1 cái HD cài vì cái của huntersun đã die ai còn giữ share mình nhé