code tẩy điểm tiềm năng, kỹ năng
Bạn nào biết code tẩy điểm tiềm năng, kỹ năng để cộng lại chỉ mình với!
Chỉ cần 1, 2 dòng code thôi