Mọi người ai có server bản nào chạy ổn share cho mình với ngày xưa chơi game này hay lắm giờ muốn ôn lại kỷ niệm xưa.