như tiêu đề ae cho mình hỏi dạng mã hoá của pas 1 pas 2 của tru tiên là gì được không ? !