Có bác nào có Source TNGH của bản Dzogame 12 môn phái không ạ?.
Tổng tất cả các chi phí lẫn vận hành đi vào hoạt động thì DỰ KIẾN vào khoảng bao nhiêu tiền ạ?.
Hy vọng sẽ được các bác giải đáp