Như tiêu đề mịn muốn mở tính năng vậ tiêu : script/activity/config/12
mình có config ngày giờ trong file head.lua và các file khác. Ngày giờ linux cũng đã đúng
Mong ae chỉ giúp ạ. chơi off thôi nên trải nghiệm cho đủ. Nhưng ko ra ạ