Anh em ai có hay còn giữ game Thương Khung Chi Mộng của VNG share hoặc bán mình nhé