Hiện tại mình có file exe game đang được CreateFontIndirectA theo ngôn ngữ mặc định của máy tính.
Mình muốn đặt bảng mã rồi chứ không phải theo ngôn ngữ máy.
Ai chuyên về OllyDbg hoặc ASM có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?
Nếu ai rảnh thì xem giúp em nhé. Tôi sẽ trả phí sau khi hoàn thành.