server e đang dùng ko thấy vuốt thiên tử chỉ thấy vuốt phượng hoàng với quyền lực , add thêm thì ko thấy file bmd . xem mấy cái file bmd với ozj gậy rồng kiếm rồng ở đâu vậy a