Ai còn sv nào full quest + hệ thống cave ổn ko share mình chơi offline hoặc bán giá mềm cũng đc . Mình đang chơi thử bản cuilui , hoặc nhận dev thì cho mình xin liên hệ nha