Lâu không chơi au off hôm nay cài lại bản 12.4 nhưng mình thấy không thêm được icon như ebook hướng dẫn của bản 3.25, các bác chỉ giúp được không ?