Gia nhập đội liên hệ Zalo 0334773368. Cảm ơn

Vĩ lãnh tụ nào vĩ đại và là bậc nhất của Việt Nam ? (gợi ý câu trả lời: Ho Chi Minh)