mọi người ai còn lưu sever Server World of Kungfu ver 1.0.53 gởi cho mình với muốn cài chơi lại mà links dea hêt rồi.