Mình cần nhượng lại jxm 30 phái, hoặc có anh em nào đầu tư hợp tác thì inbox tele: @choimaichan