mình xem trên mạng có tải được con games là Kiếm Vũ H5, trên youtube cũng có bạn hướng dẫn cài.
Nhưng mình chạy mọi kiểu cũng không vào được games

Đây mình chỉ chạy được tới đây thôi...