Như tiêu đề , mình cần tim hoặc xin list chặn tool fake IP . có hậu tạ
Pro nào có xin để lại thông tin e sẽ liên hệ