Mình đang cần Client việt hóa v8.0 ai còn giữ share mình nhé, gửi tiền cafe.