ae ai biết việt hóa server game HKGh xin ít hd ạ và cần việt hóa những j ạ !