như ae đã biết giang hồ gần đây xuất hiện phát jx đu thu tiền bảo kê = việc chọt call func
=> call vào autoexe.lua = > main và nhiều chỗ khác
bữa mình scan trong gs thì có phần cho phép GM sử dụng lệnh ở kênh chat để run mấy lệnh này RunScript ReloadScript
hxd cái gs lên sẽ có đoạn GMComand GmcommandProcess
sau khi fix thì vẫn chưa kiếm ra cách gởi lệnh sao để custom lại sài cho khỏe ae nào biết chỉ giáo với