Mình có xem 1 clip của PGaming có quy định các event trong game về 1 file script . mở = 1 tắt = 0 rất tiện , có bạn nào biết cách quy định các event về 1 file như v có thể hướng mình làm với không ?