Cho em hỏi vị trí update của player sau khi bị đào hố nằm ở file nào trong source ạ