Hi anh em đam mê game
Mình đang muốn mở 1 sever tru tiên bản 16 class
Có nhu cầu tìm 1 kỹ thuật hiểu biết về game và biết sửa các lỗi trong game.
Lương lậu thì thỏa thuận, thời gian làm việc cũng sẽ trao đổi
anh em có nhu cầu liên hệ theo SĐT : 0396393123
Cảm ơn tất cả ạ