Em có 2 cái xin cao nhân chỉ giáo
- 1 là cách chỉnh số exp cường hóa của đá cường hóa để cường hóa nhanh nhanh chứ hiện tại em cường hóa dùng tinh luyện thạch cấp 5 được 100 exp/1 viên còn từ cấp 6 toàn 1exp/1 viên
- 2 là cách để chỉnh thông số luyện hóa thần khí không bị xịt ạ.
Em cảm ơn trước và chúc các bác một năm mới vui vẻ ạ.