Các bác cho em hỏi file nào quy định là khi mình bán item cho shop được vàng khóa hay vàng không khóa vậy