Các cao thủ / cao nhân, xin cho mình hỏi là cách server tự check khi có xác nhận nạp thẻ hay chuyển khoản từ bên thứ 3 là tự add xu hoặc kim nguyên bảo vào NPC Tiền Trang với.