Mọi người cho mỉnh hỏi cái skill chaotic decayer ( hỗn loạn ) của DL file chỉnh damage hoặc speed của nó thường ở đâu nhỉ mình tìm mãi ko thấy . Với cả skill triệu hồi đồng đội của DL setup nó chỉ gọi đồng đội lên đc map khi đủ level ở đâu nhỉ mng
thanks đã đọc mình xài mu ss 6.9 nhé