Các bác giúp em cách chỉnh máu boss tàng kiếm, lương sơn bạc, tử quang các... với ạ. Chơi off 1 mình boss nhiều máu quá. Build siêu nhân thì ko vui. Em xin cảm ơn