Như tiêu đề mấy bác cho mình hỏi 2 hàm get_save với get_save_2 nó nằm ở file nào vậy mình tìm mãi không thấy.
Cảm ơn các bác.