Giới thiệu qua:

Code viết bằng: PHP Framework Codeigniter
Yêu cầu: PHP 7.x, ModRewrite
Bảo mật: Jquery validate, CSRF Prevention, XSS Prevention, Avoiding SQL Injection, Clean Input..

Các chức năng chính:
- Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, tùy chọn cho phép đăng ký, xác minh đăng ký bằng email..
- Quản lý tài khoản, đổi mật khẩu, đổi thông tin cá nhân, đổi email
- Các chức năng nạp thẻ, chuyển coin vào game, lịch sử giao dịch
- Webshop (Tiền trang), thêm vật phẩm, sửa, xóa.. Mua vật phẩm, lịch sử mua.. Gửi trực tiếp đến hòm thư ingame..
- Hỗ trợ (Ticket System), gửi yêu cầu hỗ trợ, xem yêu cầu..
- Hệ thống giftcode..
- Hệ thống quản lý game trên web (Đỡ 1 đống tiền mua tool, khỏi cần iweb )
- Hệ thống nạp thẻ cào tự động, các ví điện tử momo, zalopay thủ công
Và còn nhiều thứ khác.. xem demo:Liên hệ mua, viết thêm tính năng.. skype:
[Only registered and activated users can see links. ]