Như tiêu đề. Hiện tại do lâu mình không dev gunny lên giờ gặp một số lỗi nhỏ. Mà không thể tự fix được. Có cao nhân nào biết làm nhanh rút gọn lh Zalo 0327545017 . Sửa là có tiền.