ace nào có lòng tốt cho em xin chỉ số đồ vs map boss của bên chuyển sinh với ạ