Như nội dung đã nêu ở tiêu đề, fifa online 2 đóng cửa đã lâu, tuy nhiên trên thị trường vẫn còn 1 bản lậu fifasea, nhưng giá hợp đồng cao quá, lp ko đủ dùng
Kính thỉnh các chuyên gia tìm kiếm hộ bộ nguồn để setup chơi cho vui!