Bác nào tìm đc scores game Loong bản mới không ạ. Bán cho e với. Bản có nguyên thần và ép được ngọc vào nguyên thần ạ.