Như title thì mình đang tập dev thêm phó bản (thực ra là mix phó bản :3) nhưng đang gặp vấn đề này

F12 thì cũng không thấy báo lỗi nào cả. Vì vậy up lên hỏi bị nhưvậy có thể là do đâu ạ.

Với cả ai còn link hay video dev phó bản của meocon5000 không ạ mình tìm lại mà không thấy