Chào các bạn, mình thấy hiện tại có vài sv 2.6 làm được code gọi đồng hành theo sau và ko bị biến mất. có sv thì đồng hành có thể pk được.
mình chắc là cũng có rất nhiều ae cũng thích vấn đề này. mạo muội xin ae code hoặc hướng dẫn hướng phát triển.
đội ơn ae.