Bác nào pro cho em hỏi hàm để check EXP hiện tại của nhân vật cần để lên level với ạ
Hàm Check Exp hiện tại thì có : GetExp(sceneId, selfId)
Hàm check Exp tối đa có thể nhận : GetFullExp(sceneId, selfId)
Hàm check Exp cần để lên level : ????????

Hàm SetLevel thì có : SetLevel( sceneId, selfId,nLevel)
Hàm này set level nhưng các thông số của nhân vật không thay đổi (Giống như nhấn vào nút tăng cấp). Em muốn hỏi có hàm nào mà khi dùng nó tăng cấp nhân vật như mình nhấn vào nút lên level không ạ?