[JX] LINUX - Giải pháp tạm tránh coredump server cho anh em chơi off
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  520
  Thanks
  380
  Thanked 255 Times in 78 Posts

  LINUX - Giải pháp tạm tránh coredump server cho anh em chơi off

  Cũng chẳng có gì to tát, mình vừa làm thử thì cắm chuột vài ngày không còn core dump nữa.
  Mình cũng chỉ gọi là mẹo mực tý thôi.
  Cách thức thì các bạn sửa lại cho server load còn khoảng 550 map. Mặc định các server LINUX đang để 625 map thì phải. Có một số map gần như không xài như mình chơi offline mà. Mình thấy có mấy map như Thuyền Rồng, map liên đấu, đấu trường.
  Đại loại là loại bỏ bớt map cho load khoảng 550 hoặc 500 map. Rất nhiều map có thể loại bỏ trong file worldset.ini.

  Đường dẫn : jxser\gateway\s3relay\settings\worldset.txt
  Đây là file worldset.txt của mình đã lược bỏ các map Thuyền Rồng, Tẩy Tủy Đảo (Nó có nhiều mình chỉ để lại 1 map), Sơn động tẩy tủy (Chỉ để lại 1)
  Code:
  MAP_ID	GAMESVR_SET_1	GAMESVR_SET_2	GAMESVR_SET_3	GAMESVR_SET_4	GAMESVR_SET_5	GAMESVR_SET_6	GAMESVR_SET_7	GAMESVR_SET_8	GAMESVR_SET_9	GAMESVR_SET_10	GAMESVR_SET_11	GAMESVR_SET_12	GAMESVR_SET_13	GAMESVR_SET_14	GAMESVR_SET_15	GAMESVR_SET_16	±¸×¢
  1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phuong Tuong
  2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoa Son
  3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kiem Cac Tay Bac
  4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kim Quang Dong
  5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kinh Hoang Dong
  6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Toa Van Dong
  7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tan Lang
  8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lang Tan Thuy Hoang
  9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Giang Nguyen Dau
  10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nhan Thach Dong
  11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Do
  12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dia Dao Hau Vien Tin Tuong Tu
  13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nga My Phai
  14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Manh Ho Dong
  15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Giang Kinh Duong
  16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tien Dien
  17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chinh Dien
  18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ta Thien Dien
  19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kiem Cac Tay Nam
  20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Giang Tan Thon
  21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Thanh Son
  22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bach Van Dong
  23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Than Tien Dong
  24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Huong Thuy Dong
  25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duong Mon
  26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truc To Dong Tang 1
  27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truc To Dong Tang 2
  28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truc To Dong Tang 3
  29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Am Khi Phong
  30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoa Khi Phong
  31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vo Cong Phong
  32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Y Duoc Phong
  33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phong Khach
  34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phong Nghi Su
  35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chinh Phong
  36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Te To Duong
  37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bien Kinh
  38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thiet Thap Tang 1
  39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thiet Thap Tang 2
  40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thiet Thap Tang 3
  41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phuc Nguu Son Tay
  42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tam Dong
  43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kiem Cac Trung Nguyen
  44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tong Kim
  45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Nhan Giao
  46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Nhan Giao Tang 1
  47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Nhan Giao Tang 2
  48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Nhan Giao Tang 2
  49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Nhan Giao Tang 3
  50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	That Sat Dong
  51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Dong Tang 1
  52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Dong Tang 2
  53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ba Lang Huyen
  54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nam Nhac Tran
  55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Nguyen
  56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoanh Son Phai
  57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoanh Son Dai Dinh
  58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Doc Co Kiem Ngoa That
  59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Vuong Bang
  60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tien Dien
  61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Vuong Dai Dien
  62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tam Cung
  65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Vuong Dao Son Dong
  66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Day Dong Dinh Ho Tang 1
  67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Day Dong Dinh Ho Tang 2
  68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Loa Dao
  69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Loa Dao Son Dong
  70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vu Lang Son
  71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bach Thuy Dong
  72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dai Tu Dong
  73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phuc Luu Dong
  74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mieu Linh
  75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khoa Lang Dong
  76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Bao Dong
  77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Yen Tu Dong
  78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuong Duong
  79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mat Dao Nha Mon Tuong Duong
  80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duong Chau
  81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vo Dang Phai
  82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Me Cung Day Gieng
  83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoa Lang Dong
  84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tu Tieu Dai Dien
  85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thap Phuong Dien
  86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phu Mau Dien
  87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Long Ho Dien
  90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phuc Nguu Son Dong
  91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Me Cung Ke Quan Dong
  92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thuc Cuong Son
  93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tien Cuc Dong
  94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Linh Coc Dong
  99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vinh Lac Tran
  100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chu Tien Tran
  101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Huong Thon
  102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Dong Tang 2
  103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thieu Lam Phai
  104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tang Kinh Cac
  105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dat Ma Duong
  106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dai Hung Bao Dien
  109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phuong Truong Thien Phong
  110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	La Han Duong
  111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Moc Nhan Hang
  112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Phat Dien
  113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mat That Thieu Lam
  114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	108 La Han Tran
  115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cai Bang
  116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuong Van Dong Tang 1
  117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuong Van Dong Tang 2
  118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuong Van Dong Tang 3
  119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuong Van Dong Tang 4
  120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuong Van Dong Tang 5
  121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Long Mon Tran
  122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoang Ha Nguyen Dau
  123	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lao Ho Dong
  124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Can Vien Dong
  125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luu Tien Dong Tang 1
  126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luu Tien Dong Tang 2
  127	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luu Tien Dong Tang 3
  128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luu Tien Dong Tang 4
  129	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luu Tien Dong Tang 5
  130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luu Tien Dong Tang 6
  131	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Con Lon Phai
  132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bang Huyet Dong
  135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kien Tinh Phong Son Dong
  136	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khoai Hoat Lam
  137	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Vi Dien
  138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chinh Dien
  139	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tu Vi Dien
  140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duoc Vuong Coc
  141	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duoc Vuong Dong Tang 1
  142	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duoc Vuong Dong Tang 2
  143	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duoc Vuong Dong Tang 3
  144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duoc Vuong Dong Tang 4
  145	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 1
  146	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 2
  147	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 3
  148	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 4
  149	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 5
  150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 6
  151	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 7
  152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tuyet Bao Dong Tang 8
  153	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Co Tran
  154	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thuy Yen Mon
  155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bach Hoa Dinh
  158	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Me Cung Cam Dia
  160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thu Ngoc Sanh
  161	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thuy Yen Lau
  162	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dai Ly Phu
  163	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Ba Dia Dao
  164	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tam Thap Tang 1
  165	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tam Thap Tang 2
  166	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tam Thap Tang 3
  167	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Thuong Son
  168	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phung Nhan Dong
  169	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Long Nhan Dong
  170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tho Phi Dong
  171	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Thuong Dong Tang 1
  172	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Thuong Dong Tang 2
  173	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Thuong Dong Tang 3
  174	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Long Tuyen Thon
  175	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tay Son Thon
  176	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lam An
  177	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngu Hoa Vien
  178	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Dong Ngu Hoa Vien
  179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	La Tieu Son
  180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Long Cung Dong
  181	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luong Thuy Dong
  182	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nghiet Long Dong
  183	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngu Doc Giao
  184	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Xich Yet Trai
  185	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kim Xa Trai
  186	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mac Thu Trai
  187	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Ngo Trai
  188	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngan Thiem Trai
  189	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tong Trai
  190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Me Cung Nhap Mon
  193	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vu Di Son
  194	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngoc Hoa Dong
  195	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nhan Dang Son
  196	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duong Giac Dong
  197	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Lao
  198	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Khe Dong
  199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vu Lang Dong
  200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Co Duong Dong
  201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bang Ha Dong
  202	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phu Dung Dong
  203	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vo Danh Dong
  204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phi Thien Dong
  205	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Duong Trung Dong
  206	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tan Lang Tang 2
  207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tan Lang Tang 3
  208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dai Lao
  209	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dien Vo Truong
  212	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoa Son Tuyet Dinh
  213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Bang Hoi 1
  214	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Bang Hoi 2
  215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Bang Hoi 3
  216	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Bang Hoi 4
  217	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Bang Hoi 5
  218	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Bang Hoi 6
  219	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Bang Hoi 7
  220	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dien Vo Truong 8
  221	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cong Thanh Chien Truong
  222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Phuong Ben Thu
  223	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Phuong Ben Cong
  224	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sa Mac Dia Bieu
  225	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sa Mac 1
  226	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sa Mac 2
  227	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sa Mac 3
  228	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Son Con Lon
  229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Te To Dinh (Chien Dau)
  230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Trong Thanh Dai Ly (Chien Dau)
  231	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Noi O Thuong Luong Khach
  232	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Noi O Chu Van Tuyen
  233	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Noi O Mac Khong Nguyet
  234	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kim Xa Trai (Chien Dau)
  235	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Dao (1)
  236	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Dao (2)
  237	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Dao (3)
  238	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Dao (4)
  239	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Dao (5)
  240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Dao (6)
  241	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dao Hoa Dao (7)
  242	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tay Tuy Dao (1)
  249	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tay Tuy Dao Son Dong (1)
  319	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lam Du Quan
  320	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chan Nui Truong Bach
  321	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Bach Son Nam
  322	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Bach Son Bac
  323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Bao Danh Tong Kim (So Cap
  324	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Bao Danh Tong Kim (Trung
  325	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Bao Danh Tong Kim (Cao Ca
  326	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Binh Nguyen (So Cap)
  327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Binh Nguyen (Trung Cap
  328	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Binh Nguyen (Cao Cap)
  329	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Ha Tan (So Cap)
  330	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Ha Tan (Trung Cap)
  331	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Ha Tan (Cao Cap)
  332	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Long Tu
  333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoa Son Phai
  336	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phong Lang Do
  337	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ben Thuyen 1
  338	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ben Thuyen 2
  339	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ben Thuyen 3
  340	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mac Cao Quat
  341	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mac Bac Thao Nguyen
  342	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vi Son Dao
  344	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Tran (So Cap)
  345	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Tran (Trung Cap)
  346	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Tran (Cao Cap)
  347	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Coc (So Cap)
  348	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Coc (Trung Cap)
  349	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Coc (Cao Cap)
  350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tham Lam (So Cap)
  351	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tham Lam (Trung Cap)
  352	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tham Lam (Cao Cap)
  353	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Doanh Trai (So Cap)
  354	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Doanh Trai (Trung Cap)
  355	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Doanh Trai (Cao Cap)
  357	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Binh Nguyen (So Cap)
  358	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Binh Nguyen (Trung Cap
  359	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Binh Nguyen (Cao Cap)
  360	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Ha Tan (So Cap)
  361	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Ha Tan (Trung Cap)
  362	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Ha Tan (Cao Cap)
  363	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Tham Lam (So Cap)
  364	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Tham Lam (Trung Cap)
  365	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Tham Lam (Cao Cap)
  366	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Son Coc (So Cap)
  367	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Son Coc (Trung Cap)
  368	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Son Coc (Cao Cap)
  369	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Thanh Tran (So Cap)
  370	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Thanh Tran (Trung Cap)
  371	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Thanh Tran (Cao Cap)
  372	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Doanh Trai (So Cap)
  373	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Doanh Trai (Trung Cap)
  374	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Don Dau Doanh Trai (Cao Cap)
  375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tong Kim Cu (So C
  376	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tong Kim Cu (Trun
  377	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tong Kim (Cao Cap
  378	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Xung Phong (So Cap)
  379	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Xung Phong (Trung Cap)
  380	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Xung Phong (Cao Cap)
  381	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tham Lam (So Cap)
  382	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tham Lam (Trung Cap)
  383	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tham Lam (Cao Cap)
  384	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cau Ranh Gioi (So Cap)
  385	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cau Ranh Gioi (Trung Cap)
  386	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cau Ranh Gioi (Cao Cap)
  387	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phong Ky (60-89)
  388	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phong Ky (90-119)
  389	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Phong Ky (Tren 120)
  390	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Than Mieu (60-89)
  391	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Than Mieu (90-119)
  392	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Than Mieu (Tren 120)
  393	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Bao Kho (60-89)
  394	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Bao Kho (90-119)
  395	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Bao Kho (Tren 120)
  464	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 1
  465	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 2
  466	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 3
  467	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 4
  468	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 5
  469	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 6
  470	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 7
  471	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (So Cap 8
  480	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  481	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  482	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  483	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  484	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  485	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  486	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  487	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  488	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  489	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  490	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  492	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  493	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  494	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  495	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thach Thuc Thoi Gian (Cao Cap
  512	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Van Trung Dao
  513	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bach Hoa Coc
  514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Son Tac Dong
  515	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tu Ha Linh
  516	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thu Thanh Phe Tong
  517	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thu Thanh Phe Kim
  518	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Danh Thu Thanh Phe Tong
  519	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Danh Thu Thanh Phe Kim
  520	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Minh Nguyet Tran (Phuong Tuong
  521	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Minh Nguyet Tran (Thanh Do)
  522	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Minh Nguyet Tran (Bien Kinh)
  523	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Minh Nguyet Tran (Tuong Duong)
  524	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Minh Nguyet Tran (Duong Chau)
  525	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Minh Nguyet Tran (Dai Ly)
  526	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Minh Nguyet Tran (Lam An)
  527	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Lien Dau (1)
  528	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Lien Dau (2)
  531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chuan Bi Lien Dau (1)
  532	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chuan Bi Lien Dau (2)
  535	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (1)
  536	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (2)
  539	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Ca Mon Cam Dia
  540	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (1)
  541	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (1)
  542	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (2)
  543	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (2)
  544	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (3)
  545	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (3)
  546	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (4)
  547	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (4)
  548	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (5)
  549	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (5)
  550	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (6)
  551	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (6)
  552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (7)
  553	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (7)
  554	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (8)
  555	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (8)
  556	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (9)
  557	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (9)
  558	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoi Truong Lien Dau (10)
  559	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Lien Dau (10)
  570	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (1)
  571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (2)
  572	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (3)
  573	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (4)
  574	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (5)
  575	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (6)
  576	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (7)
  577	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (8)
  578	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (9)
  579	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hau Truong Lien Dau (10)
  580	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Phe Tong
  581	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Phe Kim
  582	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  583	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hang Giang Sinh
  584	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Noi Chuan Bi Nhung Hoat Dong D
  585	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Hoat Dong Dip Xuan
  587	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  588	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  589	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  591	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  593	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  594	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  605	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vo Lam De Nhat Bang
  606	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vo Lam De Nhat Bang
  607	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vo Lam De Nhat Bang
  608	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  609	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  610	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  611	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  612	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  613	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  825	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi - Tet Doan Ng
  826	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Tet Doan Ngo
  829	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Ca Mon Cam Dia
  830	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Ca Mon Cam Dia
  831	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Ca Mon Cam Dia
  832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Ca Mon Cam Dia
  833	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Ca Mon Cam Dia
  834	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Truong Ca Mon Cam Dia
  841	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 1
  842	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 2
  843	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 3
  844	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 4
  845	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 5
  846	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 6
  847	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 7
  848	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hao Kiet 8
  849	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi - Tet Doan Ng
  850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Tet Doan Ngo
  851	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cua Vao Bao Tang Viem De
  853	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (1)
  854	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (2)
  855	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (3)
  856	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (4)
  857	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (5)
  858	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (6)
  859	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (7)
  860	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (8)
  861	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (9)
  862	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bao Tang Viem De (10)
  872	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Am Dong (2)
  871	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Am Dong (1)
  874	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	An Ky Lien Don Dong (2)
  873	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	An Ky Lien Don Dong (1)
  863	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Duong Dua
  868	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Hoang Mac (So)
  869	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Hoang Mac (Trung)
  870	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Hoang Mac (Cao)
  876	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Co Thanh (So Cap)
  877	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Co Thanh (Trung Cap)
  878	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Co Thanh (Cao Cap)
  882	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  886	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoan Thach Linh Xung Dot Chien
  887	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoan Thach Linh Xung Dot Chien
  888	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ahoan Thach Linh Xung Dot Chie
  889	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngoc Lam Kich Chien (So)
  890	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngoc Lam Kich Chien(Trung)
  891	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngoc Lam Kich Chien(Cao Cap)
  892	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pham Dao Bi Canh
  893	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoat Dong Trang Dia
  894	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoat Dong Trang Dia
  895	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Xuan Phong Dao
  896	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cuu Chau Coc
  897	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Danh Nhan Duong
  898	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Quoc Chien Gioi Kieu Chien
  899	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Quoc Chien Mat Lam Chien
  900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Quoc Chien Tong Kim Chien Truo
  901	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoat Dong Trang Dia
  917	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tich Huyet Coc
  918	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Nhan Coc
  919	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thuc Cot Nhai
  920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hac Moc Nhai
  921	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Phu Son
  922	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ban Long Son
  923	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dia Mau Son
  924	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uyen Phung Son
  926	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Thanh Do
  927	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Bien Kinh
  928	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Dai Ly
  929	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Phuong Tuong
  930	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Lam An
  931	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tuong Duong
  932	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Duong Chau
  933	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thanh Do Chien Truong
  934	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ngon Nui Truong Bach
  935	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 1
  936	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 2
  937	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (1)
  938	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (2)
  939	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (3)
  940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (4)
  941	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (5)
  942	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (6)
  943	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (7)
  944	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (8)
  945	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (9)
  946	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang 3 (10)
  947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thien Tri Tang Thu 4
  949	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Thi Kiem Coc
  950	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Lang Coc
  951	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Lang Coc
  952	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Lang Coc
  953	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Lang Coc
  954	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Lang Coc
  955	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Lang Coc
  956	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ac Lang Coc
  957	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mat Phong Cua Ai
  958	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong
  959	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Long Dong
  960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hoang Thanh Tu
  961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong Chuan Bi Hoat Dong
  962	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cua Vao Bao Tang Viem De
  963	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Khu Vuc Chuan Bi
  964	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong (1)
  965	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong (2)
  966	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dau Truong (3)
  968	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nguyet Ca Dao
  969	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nguyet Ca Mat Coc
  972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Bao Danh Tong Kim Lien Se
  973	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Bao Danh Lien Server 2
  974	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Diem Bao Danh Lien Server 3
  967	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vo Danh Mat Canh
  987	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoa Son Phai
  875	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hac Sa Dong
  586	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  595	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  596	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  597	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pgaming - Lanh D?A
  883	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Thap Tien (So Cap
  884	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Thap Tien (Trung
  885	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Thap Tien (Cao Ca
  902	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tung Lam (So)
  903	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tung Lam (Trung)
  904	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chien Truong Tung Lam (Cao)
  987	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoa Son Phai
  864	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hoa Son (Trung Cap)
  865	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Loi Dai Hoa Son (Cao Cap)
  866	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chan Nui Hoa Son (Trung Cap)
  867	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Chan Nui Hoa Son (Cao Cap)
  995	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bai Luyen Cong 1
  996	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bai Luyen Cong 2
  997	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bai Luyen Cong 3
  998	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bai Luyen Cong 4


  Đây là mình chơi server của bạn Pgaming (Yutube) share và chỉnh lại 1 tý cái map. Cắm 58h 4 con
  [Only registered and activated users can see links. ]
  Lần sửa cuối bởi f-fantasy, ngày 27-06-19 lúc 08:43 AM.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 5 Users Say Thank You to f-fantasy For This Useful Post:

  dovietthai (05-07-19), ehwgagc987 (21-06-19), hoang958 (21-06-19), jagerbom (30-12-19), ngchienthang (26-06-19)

 3. #2
  Thành Viên minhduc_aa's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  362
  Thanks
  131
  Thanked 544 Times in 250 Posts

  Ðề: LINUX - Giải pháp tạm tránh coredump server cho anh em chơi off

  [QUOTE=f-fantasy;1222962]Cũng chẳng có gì to tát, mình vừa làm thử thì cắm chuột vài ngày không còn core dump nữa.
  Mình cũng chỉ gọi là mẹo mực tý thôi.
  Cách thức thì các bạn sửa lại cho server load còn khoảng 550 map. Mặc định các server LINUX đang để 625 map thì phải. Có một số map gần như không xài như mình chơi offline mà. Mình thấy có mấy map như Thuyền Rồng, map liên đấu, đấu trường.
  Đại loại là loại bỏ bớt map cho load khoảng 550 hoặc 500 map. Rất nhiều map có thể loại bỏ trong file worldset.ini.
  [QUOTE]

  Mình copy cái worldset của bạn vào rồi bật server thì nó báo load lỗi map, mình còn phải cắt bỏ số lượng khai báo ở file nào nữa không để nó đồng bộ ạ?
  [Only registered and activated users can see links. ]
  Khách viếng thăm hãy cùng minhduc_aa xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  520
  Thanks
  380
  Thanked 255 Times in 78 Posts

  Ðề: LINUX - Giải pháp tạm tránh coredump server cho anh em chơi off

  [QUOTE=minhduc_aa;1225112][QUOTE=f-fantasy;1222962]Cũng chẳng có gì to tát, mình vừa làm thử thì cắm chuột vài ngày không còn core dump nữa.
  Mình cũng chỉ gọi là mẹo mực tý thôi.
  Cách thức thì các bạn sửa lại cho server load còn khoảng 550 map. Mặc định các server LINUX đang để 625 map thì phải. Có một số map gần như không xài như mình chơi offline mà. Mình thấy có mấy map như Thuyền Rồng, map liên đấu, đấu trường.
  Đại loại là loại bỏ bớt map cho load khoảng 550 hoặc 500 map. Rất nhiều map có thể loại bỏ trong file worldset.ini.

  Mình copy cái worldset của bạn vào rồi bật server thì nó báo load lỗi map, mình còn phải cắt bỏ số lượng khai báo ở file nào nữa không để nó đồng bộ ạ?
  [Only registered and activated users can see links. ]
  Không bạn ạ, chỉ ở worldset thôi. Tốt nhất bạn tự xóa bớt các map ở file worldset của bạn. File này là ở server bạn Pgaming share mình chơi.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  5
  Thanks
  12
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: LINUX - Giải pháp tạm tránh coredump server cho anh em chơi off

  Cam on nha, map cua minh load da do lag hon, nhanh va muot hon rat nhieu.
  Khách viếng thăm hãy cùng jagerbom xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến jagerbom vì bài viết này !

  f-fantasy (30-12-19)

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Update Linux tiếp nho nhỏ cho ae chơi OFF vui vẻ
  Bởi cgalaxy trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 484
  Bài viết cuối: 22-05-19, 10:17 PM
 2. Share cho ae server sa-free cho anh em chơi miễn phí 100 % đây
  Bởi nmvuong trong diễn đàn Private Server For Linux
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-04-19, 01:49 PM
 3. [Gunny] Share Gunny R5.4 cho anh em chơi cho vui. anh em nhớ chạy offline nhé
  Bởi nmvuong trong diễn đàn Releases
  Trả lời: 35
  Bài viết cuối: 24-04-16, 11:50 PM
 4. Hỗ Trợ Cài Server OFF Cho Anh Em Free 100%
  Bởi Tiến Đạt trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-12-10, 11:26 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:09 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.