Lâu lắm mới mò mẫm lại JX, bao nhiêu contact thất lạc hết trong Yahoo, giờ này các cao nhân JX ở diễn đàn mình đều đã quy ẩn rồi nhỉ