[JX] [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 6 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 52
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2008
  Bài viết
  69
  Thanks
  5
  Thanked 156 Times in 18 Posts

  Icon14 [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến các anh em trong box VLTK.

  Mình có ít kinh nghiệm về resources xin phép chia sẻ với anh em, bài viết này chủ yếu dành cho newbie mong các bạn đã biết đừng ném đá ạ, ai chưa biết thì cứ hỏi nhiệt tình, còn ai biết rồi thì đóng góp thêm với ạ.

  Sau bài viết này bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn cũng như có thể tự mình viết được tools nén và xả nén file pak/spr hoặc làm hẵn một cái Editor để edit file pak, spr(Tĩnh/Động) .

  [Phần 1] Pak

  • Cấu trúc file pak
   • File pack của king soft là file nén chứa resources của game như file txt, ini, dat, jpg, bmp, spr .v.v.v(mình sẽ dùng tên gọi chung là res).
   • Cấu trúc file pak gồm 3 phần:
    • Header: chứa thông tin chung cả file pak(Số lượng res trong file pak, vị trí truy cập của Block Offsets, .v.v.v).
    • Block Datas: chứa dữ liệu của từng file(Mỗi res được đưa vào file Pak dưới dạng block và được quản lý thông qua id, và id này được hash theo path của res vì vậy các tool unpack không thể tách được tên file, mà chỉ đưa ra dạng chung chung là các số thứ tự).
    • Block Offsets: chứa thông tin bộ nhớ của từng block(vị trí truy cập trên file pak, độ dài của block tính bằng byte).

   • Chi tiết trực quan: (Mình chỉ giải thích một số thông tin cần thiết)
    • Phần Header chứa 32 byte
     • Signature: chứa 4 byte nhận dạng file pak có giá trị "PAK ".
     • Count: số lượng res được nén trong file pak.
     • Index: Vị trí offset của BlockHeader đầu tiên

    • Phần Block Data chứa toàn bộ dữ liệu của res
    • Phần Block Offset chứa thông tin của từng res, mỗi res sẽ lưu thông tin tại đây với độ dài 16 byte bao gồm các thông tin sau:
     • ID: là định danh của file được hash bằng path của res (vd: /spr/ui/ui3/series/0.spr -> 127598303, cái này mình ví dụ thôi chứ không chính xác) toàn bộ file pak quản lý thông qua ID này, chính là lý do cần phải có path/tên mới unpak được res, và không thể hash ngược lại thành path/tên nhé = . = .
     • Offset: là vị trí bắt đầu dữ liệu của block nằm trên phần Block Datas.
     • RealLength: là kích thước trước khi nén(mọi đơn vị mình sẽ tính bằng byte hết).
     • Length: Kích thước sau khi nén cũng chính là kích thước của block nằm trên phần Block Datas, vậy ở đây ta có thể tính được độ lớn tối đa của một res trong file pak là 2^24 = 16777216 byte = 16 mbyte
     • Method: quy định phương thức nén của từng block ở đây mình check được một số phương thức như sau
      • Method = 0: Không nén dữ liệu chỉ đọc và rãi dữ liệu lên block.
      • Method = 1: Nén toàn bộ block bằng ucl(ucl là thư viện nén dữ liệu mà kingsoft sử dụng).
      • Method = 16: Hôm qua mới detect được, chưa xem kỹ dữ liệu giãi mã có đúng không nhưng dùng ucl decompress ra thì được đầu ra khớp số liệu trên BlockHeader
      • Method = 32: tương tự nhưng dạng 1. thường sử dụng để nén cả file spr(file pak mới của vina hay dùng mã này).
      • Method = 17: thường dùng nén frame file spr.(chi tiết cách nén frame mình sẽ đề cập ở phần tiếp theo).

  [Only registered and activated users can see links. ]
  • Cách đọc dữ liệu từ file pak(IDE mình dùng VS2013, Source mình viết theo cách ExportDll, Form mình dùng .Net cho nhanh do ko rành code form trên c++)
   • Đọc thông tin header file pak(Cấu trúc Header và BlockHeader xem trên hình bên trên)


  Code:
  inline static unsigned long GetCompressSize(BLOCKHEADER* header) {
    return (((unsigned long)header->Length[2]) << 16) | (((unsigned long)header->Length[1]) << 8) | (unsigned long)header->Length[0];
  }
  
  
  int CPak::Load(const char* path, PACKHEDER* *Header) {
    CString csPath(path);
  
    PACKHEDER*  pHeader; //Khởi tạo biến nhớ đọc header file pak
    PBYTE    pTemp; //Khởi tạo con trỏ đọc header
    PBYTE    oTemp; //Khởi tạo con trỏ đọc blockHeader
  
    CFileException e;
    if (m_File.m_hFile != (HANDLE)0xffffffff) {
      m_File.Close();
    }
  
    if (!m_File.Open(csPath, CFile::modeRead | CFile::shareDenyWrite, &e))
    {
      return 0;
    }
  
  
    m_HeaderBuffer = new BYTE[32];
    pTemp = m_HeaderBuffer; // đưa con trỏ về vị trí bộ nhớ chứa 32 byte thông tin header
    m_File.Read(pTemp, 32); // Đọc 32 byte chứa header từ fileStream lên con trỏ pTemp
    pHeader = (PACKHEDER*)pTemp; // Chuyển bộ nhớ con trỏ pTemp lên pHeader
  
    m_OffsetBuffer = new BYTE[pHeader->Count * 16]; // Khởi tạo bộ nhớ chưa toàn bộ thông tin các offset
    m_File.Seek(pHeader->Index, 0); // di chuyển con trỏ fileStream tới vị trí đầu tiên của blockHeader
    m_File.Read(m_OffsetBuffer, pHeader->Count * 16); // Đọc toàn bộ dữ liệu lên bộ nhớ chứa thông tin blockOffset
    oTemp = m_OffsetBuffer; // Chuyển vị trí con trỏ oTemp lên bộ nhớ vừa đọc để đọc thông tin BlockHeader
  
    //for (int i = 0; i < pHeader->Count; i++) { //UnCommend đoạn này để xem bảng index các file show ở cửa sổ OutPut VS
      //BLOCKHEADER* bHeader;
      //bHeader = (BLOCKHEADER*)oTemp;
      //CString outPutString;
      //outPutString.Format(L"ID: %02x\tMethod: %d\tLength: %lu\tCompress: %lu\tOffset: %d \n", bHeader->ID, bHeader->Method, bHeader->RealLength, GetCompressSize(bHeader), bHeader->Offset);
      //OutputDebugString(outPutString);
      //oTemp += 16;
    //}
  
    *Header = (PACKHEDER*)m_HeaderBuffer; //Đưa con trỏ trên tham số đầu vào của phương thức về bộ nhớ 32 byte của header, do mình sử dụng .net nên set thế này rồi dung Marshal để đọc dữ liệu từ c++ qua c#
    m_Count = pHeader->Count;
    return m_Count;
  }
  • Tách dữ liệu block

  Sau khi lấy được danh sách các blockHeader dùng thông tin từ block header để bóc tách dữ liệu của res:

  các bạn khai báo một số cấu trúc và biến để tiến hành phân tích block data
  Code:
  struct PACKHEDER {
    unsigned char Signature[4];
    unsigned long Count;
    unsigned long Index;
    unsigned long Data;
    unsigned long CRC32;
    unsigned char Reserved[12];
  };
  
  struct BLOCKHEADER {
    unsigned long ID;
    unsigned long Offset;
    unsigned long RealLength;
    BYTE Length[3];
    unsigned char Method;
    inline void operator = (BLOCKHEADER a) {
      ID = a.ID;
      Offset = a.Offset;
      RealLength = a.RealLength;
      Length[0] = a.Length[0];
      Length[1] = a.Length[1];
      Length[2] = a.Length[2];
      Method = a.Method;
    }
  };
  
  struct COMPRESSINFO {
    long Compress;
    long Size;
  };
  
  typedef struct
  {
    BYTE  Comment[4];
    WORD  Width;
    WORD  Height;
    WORD  CenterX;
    WORD  CenterY;
    WORD  Frames;
    WORD  Colors;
    WORD  Directions;
    WORD  Interval;
    WORD  Reserved[6];
  } SPRHEAD;
  
  typedef struct
  {
    DWORD  Offset;
    DWORD  Length;
  } SPROFFS;
  
  typedef struct
  {
    WORD  Width;
    WORD  Height;
    WORD  OffsetX;
    WORD  OffsetY;
    BYTE  Sprite[1];
  } SPRFRAME;
  
  
  typedef struct {
    BYTE    Blue;
    BYTE    Green;
    BYTE    Red;
    BYTE    Alpha;
  } KPAL32;
  
  typedef struct {
    BYTE    Red;
    BYTE    Green;
    BYTE    Blue;
  } KPAL24;
  
  typedef WORD  KPAL16;
  
  BYTE*    m_Buffer;
  BYTE*     m_Palette;
  KPAL24*    m_pPal24;
  KPAL16*    m_pPal16;
  SPROFFS*   m_pOffset;
  PBYTE    m_pSprite;
  int      m_nWidth;
  int      m_nHeight;
  int      m_nCenterX;
  int      m_nCenterY;
  ULONG    m_nFrames;
  int      m_nColors;
  ULONG    m_nDirections;
  int      m_nInterval;
  int      m_nColorStyle;
  int      m_nLum;
  ULONG    m_size;
  int      m_nFrameInfo;
  CString    m_sprPath;
  DWORD*    m_buffer32;
  Tiến hành đọc và phân tích thông tin từ BlockHeader sau đó giải mã block data tương ứng với từng Method
  (Ở đây mình viết inout theo cách lấy block thứ n của file, sau đó đổ dữ liệu đã giải mã ra buffer, bên c# dùng Marshal để đọc dữ liệu. Marshal là thư viện bên c# dùng để thao tác với dữ liệu unsafe anh em muốn tìm hiểu rõ hơn thì gg thêm nhé) mình có chú thích một chút ở từng đoạn code các bạn chú ý

  Code:
  int CPak::ReadBlock(int block, DWORD* *data) {
    if (block < 0 || block >= m_Count) {
      return 0;
    }
    if (m_ExtractBuffer != NULL) {
      delete m_ExtractBuffer;
    }
  
    //Init File Mem Poiter
    PBYTE oTemp = m_OffsetBuffer;
    //Jump to Block Header Info Offset
    oTemp += block * 16;
    //Get Block Info from Mem
    BLOCKHEADER* Header = (BLOCKHEADER*)oTemp;
    if (Header->ID <= 0 || Header->Length <= 0 || Header->Offset <= 0) {
      m_ExtractBuffer = new BYTE[1];
      return 0;
    }
    //Caculate Compress Size of The Block
    int size = GetCompressSize(Header);
    //Init Block data Buffer
    m_BlockBuffer = new BYTE[size];
    //Seek File Mem To The Block Offset
    m_File.Seek(Header->Offset, 0);
    //Read Block Mem To Buffer
    m_File.Read(m_BlockBuffer, size);
  
    //Method = 1: Compress Image, ini, txt, ...etc
    if (Header->Method == 0) {
      //Get UnCompress Length
      size = Header->RealLength;
      //Return Mem Handle
      *data = (DWORD*)m_BlockBuffer;
    }
    else if (Header->Method == 1) {
      //Get UnCompress Length
      size = Header->RealLength;
      unsigned int dest_length = Header->RealLength;
      //Init Buffer
      m_ExtractBuffer = new BYTE[Header->RealLength];
      unsigned int CompressSize = GetCompressSize(Header);
      //Call Decompress Source Buffer
      ucl_nrv2b_decompress_8(m_BlockBuffer, CompressSize, m_ExtractBuffer, &dest_length, 0);
      //Release Buffer
      delete m_BlockBuffer;
      //Return Mem Handle
      *data = (DWORD*)m_ExtractBuffer;
    }
    else if (Header->Method == 32) { // Phương thức nén mới(pak mới của vina), thực chất chỉ đổi id method, cách nén thì như Method 1
      //Get UnCompress Length
      size = Header->RealLength;
      unsigned int dest_length = 0;
      //Init Buffer
      m_ExtractBuffer = new BYTE[Header->RealLength];
      unsigned int CompressSize = GetCompressSize(Header);
      //Call Decompress Source Buffer
      ucl_nrv2b_decompress_8(m_BlockBuffer, CompressSize, m_ExtractBuffer, &dest_length, 0);
      //Release Buffer
      delete m_BlockBuffer;
      //Return Mem Handle
      *data = (DWORD*)m_ExtractBuffer;
    }
    //Method = 17: Compress Spr Image
    else {
      // Update sau phần 2;
    }
  
    return size;
  }

  - Các Method 0,1, 32 thì tương đối đơn giản chỉ nén toàn bộ block rồi ghi vào BlockData, Method 17 thì phức tạp hơn chỉ dùng cho file Spr và nén từng Frame
  Mình xin tạm dừng phần này tại đây để mình đi chi tiết về cấu trúc SPR file, khi các bạn đã rõ về cấu trúc Spr thì phần nén frame này sẽ dễ hiểu hơn.

  [Phần 2] Spr
  • Cấu trúc file Spr
   • File Spr(SpriteSheet) là loại file chứa nội dung hình ảnh trong game(Giao diện, NPC, Item .v.v.v)
   • Cấu trúc gồm:
    • SprHeader: chứa thông tin chung của file spr.
    • SprOffset: chứa thông tin vị trí và chiều dài dữ liệu từng frame.
    • SprFrame: chứa thông tin frame(chiều dài, rộng, độ lệch x, y.
    • SprColor: chứa bảng màu của file spr.

   • Chi tiết trực quan:
    • SprHeader chứa 32 byte thông tin file spr gồm các trường sau
     • Signature: chứa 4byte định danh file spr có giá trị là "SPR "
     • Width: chiều rộng spr
     • Height: chiều cao spr
     • CenterX: độ lệch X
     • CenterY: độ lệch Y
     • Frames: số frame của spr
     • Colors: số màu trên spr
     • Directions: số góc trên spr(mặc định có 1 hoặc 8 góc) chia đều frame cho các góc
     • Interval: tốc độ chạy frame mặc định

    • SprOffset chứa vị trí và chiều dài(byte) các frame gồm các thông tin sau
     • Offset: vị trí bộ nhớ của frame trên file pak
     • Length: chiều dài của frame

    • Array KPAL24 chứa bộ mã màu cho spr(về xử lý ảnh mình không đào sâu lắm nên mình không giải thích nhiều về phần này): số lượng màu được khai báo tại SprHeader->Colors
    • SprFrame: Định nghĩa chi tiết thông số của frame
     • Width: chiều rộng frame.
     • Height: chiều cao frame.
     • OriginX: độ lệch x.
     • OriginY: độ lệch y.
     • Data: được tính từ vị trí bắt đầu frame trừ đi độ lớn của thông tin frame kéo dài tới frame tiếp theo.
  [Only registered and activated users can see links. ]

  • Giải mã FrameSpr sang định dạng ARGB(Ảnh có nền trong suốt)
   • Toàn bộ ảnh spr trong game đều mã hóa dạng chiều sâu 24 bit tức là dùng KPAL24 để đánh bảng index màu cho spr
   • Từ bảng màu này qua một vài phép toán dịch bit và tách lấy màu từ bảng màu KPAL24 sẽ lấy được ảnh với format argb
   • Mình sẽ chỉ gới thiệu về giải mã từ 24 bit sang ARGB 32 bit, các bạn nào muốn lấy ảnh thấp hơn thì cách làm cũng tương tự
  • Khai báo biến

  Code:
      BYTE*    m_Buffer;
      BYTE*     m_Palette;
      KPAL24*    m_pPal24;
      KPAL16*    m_pPal16;
      SPROFFS*   m_pOffset;
      PBYTE    m_pSprite;
      int      m_nWidth;
      int      m_nHeight;
      int      m_nCenterX;
      int      m_nCenterY;
      ULONG    m_nFrames;
      int      m_nColors;
      ULONG    m_nDirections;
      int      m_nInterval;
      int      m_nColorStyle;
      int      m_nLum;
      ULONG    m_size;
      int      m_nFrameInfo;
      CString    m_sprPath;
      DWORD*    m_buffer32;
  • Đọc thông tin file SPR

  Code:
  int CSpr::LoadSpr(const char* path)
  {
    CStringW szWide(path);
    m_sprPath = path;
  
    CFile    File;
    SPRHEAD*  pHeader;
    PBYTE    pTemp;
  
    CFileException e;
    if (!File.Open(szWide, CFile::modeRead | CFile::shareDenyWrite, &e))
    {
      return 0;
    }
    m_sprPath = path;
  
    m_size = File.GetLength();
  
    m_Buffer = new BYTE[m_size];
    pTemp = m_Buffer;
  
    File.Read(pTemp, File.GetLength());
  
    // check file header setup sprite member
    pHeader = (SPRHEAD*)pTemp;
  
    // get sprite info
    m_nWidth   = pHeader->Width;
    m_nHeight   = pHeader->Height;
    m_nCenterX  = pHeader->CenterX;
    m_nCenterY  = pHeader->CenterY;
    m_nFrames   = pHeader->Frames;
    m_nColors   = pHeader->Colors;
    m_nDirections = pHeader->Directions;
    m_nInterval  = pHeader->Interval;
  
    // setup palette pointer
    pTemp += sizeof(SPRHEAD);
    m_pPal24 = (KPAL24*)pTemp;
  
    // setup offset pointer
    pTemp += m_nColors * sizeof(KPAL24);
    m_pOffset = (SPROFFS*)pTemp;
  
    // setup sprite pointer
    pTemp += m_nFrames * sizeof(SPROFFS);
    m_pSprite = (LPBYTE)pTemp; // Ïà¶ÔÆ«ÒÆ
  
    // make color table
    m_Palette = new BYTE[m_nColors * sizeof(KPAL16)];
  
  
    //caculate palete color
    Make4444Palette();
  
    return m_size;
  }
  • Đọc thông tin frame và dịch sang mảng byte b-r-g-a, Những hàm còn thiếu ở đây đã có sẵn trong source Utility\Source\Image

  Code:
  int CSpr::GetSprFrame(DWORD* *data, int nFrame) {
    if (nFrame < 0 || nFrame >= m_nFrames)
      return 2;
  
    //extract image size
    ULONG width,height;
    GetSize(nFrame,width,height);
  
    WORD* pDest = new WORD[width*height];
    ZeroMemory(pDest,sizeof(WORD)*width*height);
    stImageRender render;
    render.ptDes.x = 0;
    render.ptDes.y = 0;
    render.buffer = pDest;
    render.nPitch = width * 2;
    render.nFrame = nFrame;
    RenderToA4R4G4B4(render);
    if (!m_buffer32) {
      delete m_buffer32;
    }
    m_buffer32 = new DWORD[width*height];
      
    char* p32 = (char*)m_buffer32;
    WORD* p16 = pDest;
    BYTE a,r,g,b;
    for (int i=0; i<width*height; i++)
    {
      GetColorA4R4G4B4Format(*p16++,a,r,g,b);
      *p32++ = b;
      *p32++ = g;
      *p32++ = r;
      *p32++ = a;
    }
    *data = (DWORD*)m_buffer32;
    
    delete pDest;
    return width*height*4;
  }
  
  
  HRESULT CSpr::RenderToA4R4G4B4(stImageRender& render)
  {
    if (render.nFrame < 0 || render.nFrame >= m_nFrames)
      return FALSE;
  
    SPRFRAME* pFrame = (SPRFRAME*)(GetFrame(render.nFrame));  
    int height = pFrame->Height;
    int width = pFrame->Width;
  
    long nNextLine = render.nPitch - width * 2;
    PBYTE pSrc  = pFrame->Sprite;
    PBYTE pPalette = (PBYTE)GetPalette();  
    WORD* pDest = (WORD*)render.buffer;
    pDest += ( render.ptDes.y * render.nPitch / 2 + render.ptDes.x ) ;
  
    __asm
    {
      
      mov    edi, pDest
      mov    esi, pSrc
        
  loc_DrawSprite_0100:
      
      mov    edx, width
        
  loc_DrawSprite_0101:
      
      
      movzx  eax, byte ptr[esi]
      inc    esi
      movzx  ebx, byte ptr[esi]
      inc    esi
      or    ebx, ebx
      jnz    loc_DrawSprite_0102
      
      push  eax  
      mov    ecx, eax
        
  loc_FillZeroAlpha:
      
      
      mov    [edi], 0
      inc    edi
      inc    edi
      dec    ecx
      jnz   loc_FillZeroAlpha
      pop   eax
      
      sub    edx, eax
      jg    loc_DrawSprite_0101
      add    edi, nNextLine
      dec    height
      jnz    loc_DrawSprite_0100
      jmp    loc_DrawSprite_exit
      
        
  
  loc_DrawSprite_0102:
      
      push  eax
      push  edx
  
      and    bx, 0x00f0
      shl    bx, 8
      push  ebx
      
      mov    ecx, eax
      
        
  loc_DrawSprite_0103:
      
      mov   ebx, pPalette
      movzx  eax, byte ptr[esi]
      inc    esi
      mov    dx, [ebx + eax * 2]
      
      pop   ebx
      push  ebx 
      
      or    dx, bx
      mov    [edi], dx
      inc    edi
      inc    edi
      dec    ecx
      jnz    loc_DrawSprite_0103
      pop   ebx
      pop    edx
      pop    eax
      sub    edx, eax
      jg    loc_DrawSprite_0101
      add    edi, nNextLine
      dec    height
      jnz    loc_DrawSprite_0100
      jmp    loc_DrawSprite_exit
        
  loc_DrawSprite_exit:
      
      
    }
    return S_OK;    
  }
  Sắp tới share cho anh em PakEditor dùng chơi, unpack được file pak mới, có preview cho Spr và hỗ trợ luôn file Spr mới
  500đ ảnh
  [Only registered and activated users can see links. ]
  Lần sửa cuối bởi FanLoveJX, ngày 31-08-16 lúc 09:28 AM. Lý do: update bài
  Khách viếng thăm hãy cùng FanLoveJX xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 59 Users Say Thank You to FanLoveJX For This Useful Post:

  6558503 (29-08-16), AlexKing (29-08-16), alopay (30-08-16), Anh2SiTinh (29-08-16), anhhungkiemthe (07-09-21), anhtuanapt (30-08-16), assaa (30-08-16), authanhi (02-09-16), BladeKnight109 (29-08-16), Century (04-08-19), cuongvh93 (29-08-16), davidtuan25 (29-12-18), dongmau (29-08-16), dongnguyen0510 (31-08-18), dovietthai (29-08-16), duccom0123 (31-08-18), duynguyenjx (06-09-16), giangleloi (06-09-21), gztlove114 (07-09-21), HoangTVT (29-08-16), HungDevJX (29-08-16), huntersun (29-08-16), hu_go1224 (29-08-16), JXDev (04-09-16), kanhtien (29-08-16), kehuydietUS (29-08-16), khainqps01237 (31-08-16), khungboktvn (01-09-16), kuroo123 (29-08-16), langnhatanh (04-04-20), lengoctuan.dl (29-08-16), minhduc_aa (29-08-16), minhkhanh109 (29-08-16), Mr.N2K (29-08-16), mrdoanhit (30-01-18), nampinn (30-08-16), ngaolun (29-08-16), ngockiem (31-08-16), nhaodzo (29-08-16), operabn (26-12-20), pykhung (04-09-16), SaoThaiBinh72 (28-11-18), satthupro95 (29-08-16), shinrenkyo (31-08-16), tan_vu646 (29-08-16), thanhtunghk (29-08-16), toan1993 (14-09-18), togashi007 (29-08-16), trananh88vt (29-08-16), trung135 (29-08-16), TruongPhi0802 (22-09-18), tuanhdvn (05-09-16), tului (11-10-21), vd_tt (29-08-16), volamchina1 (25-08-17), vuduymanh (29-08-16), wermanhme1990 (29-08-16), xomnhalalop12 (06-09-16), yoken9x (30-08-16)

 3. #2
  Thành Viên GameZone hu_go1224's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  35
  Thanks
  5
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Icon14 Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Bài viết rất hữu ích thớt, bác có thể đi sâu vào phần làm thế nào để source load được pak mới của VNG hem?
  Khách viếng thăm hãy cùng hu_go1224 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2008
  Bài viết
  69
  Thanks
  5
  Thanked 156 Times in 18 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Trích dẫn Gửi bởi hu_go1224 [Only registered and activated users can see links. ]
  Bài viết rất hữu ích thớt, bác có thể đi sâu vào phần làm thế nào để source load được pak mới của VNG hem?
  Mai mình sẽ chi tiết sâu về phần nén file, và so sánh pak của source cũ và pak mới của vinagame nhé, Bác cứ theo dõi hết phần pak này, từ đây bạn dò vào source sẽ sửa được source load pak mới của vinagame.
  Khách viếng thăm hãy cùng FanLoveJX xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên Tâm Huyết BladeKnight109's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Đang ở
  0x00000000
  Bài viết
  1,166
  Thanks
  148
  Thanked 940 Times in 463 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Ai muốn hiểu thêm về cách load file pak của jx thì xem thêm trong source Engine.
  Skype: bladeknight109

 6. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Oct 2008
  Bài viết
  456
  Thanks
  58
  Thanked 114 Times in 96 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Cái này không dành cho người "yếu tim" nhỉ
  Khách viếng thăm hãy cùng vocweb xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. #6
  Thành Viên Tâm Huyết
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  957
  Thanks
  337
  Thanked 582 Times in 248 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  nhìn một nùi là thấy chóng mặt rồi . thôi đành ngậm ngùi đợi cao nhân vô vậy ..
  Keep Moving Forward

 8. #7
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  272
  Thanks
  39
  Thanked 164 Times in 97 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Những spr được ra đời sau này theo cách load của engine hiện tại thì vị lỗi hình ảnh vẫn hiển thị màu nền, không giống những spr cũ. Mình thì ngu vụ này lắm theo mình đoán thì có lẽ họ thêm định nghĩa màu được hiển thị trong suốt nên engine cũ không thể load được, theo hướng đó mình đã tìm rất nhiều đoạn quy định về mã màu nhưng cũng k khả quan mấy, có lẽ mình sai. May mắn hôm nay gặp được bạn, bạn có thể nào giải thích giúp mình được không.
  Khách viếng thăm hãy cùng HoangTVT xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #8
  Thành Viên Tâm Huyết wermanhme1990's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2008
  Bài viết
  1,589
  Thanks
  78
  Thanked 654 Times in 477 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Chủ toppic cho mình hỏi chút:
  Mình để ý thấy folder data của jx vng rất nặng không phải vì tài nguyên đã được chọn lọc, loại bỏ, mà bị trùng tài nguyên rất nhiều, ví dụ: phần login game, nếu bỏ những pack update mới đi, ta sẽ được phần login của pack củ. Nếu bỏ đi những phần tài nguyên trùng lặp, dung lượng client sẽ rất nhẹ.
  Vậy có phải không thể đọc được chính xác tên file trong pack nếu không có file list?.
  Khách viếng thăm hãy cùng wermanhme1990 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 10. #9
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  272
  Thanks
  39
  Thanked 164 Times in 97 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  .................................................. ................
  Khách viếng thăm hãy cùng HoangTVT xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 11. #10
  Thành Viên vuduymanh's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Đang ở
  Lâm An
  Bài viết
  963
  Thanks
  500
  Thanked 425 Times in 232 Posts

  Ðề: [Source] Cấu trúc file Pak/Spr và cách tạo ra chúng

  Chủ topic làm 1 cái tool unpach script và settings trong pak mới của vng đc ko bác
  Khách viếng thăm hãy cùng vuduymanh xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 
Trang 1 của 6 1 2 3 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. [Gunny] Các bac Pro chỉ giáo. file nào trong source là file hiệu ứng châu báu
  Bởi laibixoa trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-07-14, 01:47 PM
 2. [Gunny] Hệ thống châu báu gồm những file nào trong source
  Bởi hoanganhgo trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 07-06-13, 10:06 AM
 3. [JX] Cần tìm file để trong source để việt hóa
  Bởi assaa trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-08-12, 04:07 PM
 4. source VB tạo file logIn cho MU đây
  Bởi congacon trong diễn đàn SQL Server & Website
  Trả lời: 36
  Bài viết cuối: 10-04-09, 04:26 PM
 5. Source tạo file Login cho Mu
  Bởi congacon trong diễn đàn Releases
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-01-09, 09:36 PM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:11 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.