Các anh em xin cho tôi hỏi một điều là nhìn vào skill.txt làm sao để biết skill nó quy định phải dùng vũ khí gì thì mới xài được skill đó, ví dụ: nằm ở cột nào, tay không thì số mấy, bỗng số mấy... mong được giúp đỡ xin cảm ơn