[JX] Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux VL - Trang 3
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 3 của 79 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 53 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 783
 1. #21
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2011
  Bài viết
  22
  Thanks
  30
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  cho mình hỏi muốn tăng tốc độ luyện skill 9x với 120x mình chỉnh file nào trong server vậy mình mò hoài không ra.
  Khách viếng thăm hãy cùng cudacx12 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #22
  Thành Viên Tâm Huyết tvnnam's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Đang ở
  Hưng Yên
  Bài viết
  1,694
  Thanks
  488
  Thanked 963 Times in 523 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Trích dẫn Gửi bởi hoangthuyit [Only registered and activated users can see links. ]
  Anh TVNAM cho em hỏi làm sao để mình mở lại chức năng ép đồ bạch kim ở thợ rèn Lâm An vậy anh??? a có thể hướng dẫn dùm em dc k
  thợ rèn lâm an: còn chức năng nằm trong đó tự tìm hiểu nhé bạn

  \jxser\server1\script\½­ÄÏÇø\ÁÙ°²\ÁÙ° ²\npc\Ö°ÄÜ_ÉñÃØÌú½³.lua
  CTV- GIẢI ĐÁP THẮC MẮC JX LINUX OFF

 3. #23
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  221
  Thanks
  153
  Thanked 24 Times in 22 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Rất hay ! Đang cần 1 topic chung để hỏi đáp . Cho hỏi chỉnh thông số nào của Thằng Nhiếp Thí Trần để được vược ải 2 -- > 7 người. Mà không cần phải lập đủ team 7 người ! Thaks
  Khách viếng thăm hãy cùng xomnhalalop12 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #24
  Thành Viên Tâm Huyết tvnnam's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Đang ở
  Hưng Yên
  Bài viết
  1,694
  Thanks
  488
  Thanked 963 Times in 523 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Trích dẫn Gửi bởi xomnhalalop12 [Only registered and activated users can see links. ]
  rất hay ! đang cần 1 topic chung để hỏi đáp . Cho hỏi chỉnh thông số nào của thằng nhiếp thí trần để được vược ải 2 -- > 7 người. Mà không cần phải lập đủ team 7 người ! Thaks
  ở hd fix lỗi phần 2 mình có hd rồi đó bạn
  CTV- GIẢI ĐÁP THẮC MẮC JX LINUX OFF

 5. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến tvnnam vì bài viết này !

  xomnhalalop12 (17-07-15)

 6. #25
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  221
  Thanks
  153
  Thanked 24 Times in 22 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Trích dẫn Gửi bởi tvnnam [Only registered and activated users can see links. ]
  ở hd fix lỗi phần 2 mình có hd rồi đó bạn
  ok thấy rồi
  12.Vượt Ải Linux chỉnh Vượt Ải 1 người hoặc 2 ngừoi

  script\missions\challengeoftime\npc\dragonboat_mai n.lua


  if (GetTeamSize() < 4) then
  Say("Xin lçi! §éi tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian' cÇn ph¶i cã Ýt nhÊt <color=red>4<color> ng­êi!",0)
  return
  end

  Sửa lại số 4 tùy ý
  Khách viếng thăm hãy cùng xomnhalalop12 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. #26
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  221
  Thanks
  153
  Thanked 24 Times in 22 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  thấy rồi mà mình tim file đó mãi ko có chỗ đó nhỉ !
  help meeeeeeeeeeeeeeeeee

  Code:
  Include("\\script\\missions\\challengeoftime\\include.lua")
  Include("\\script\\lib\\log.lua")
  
  Include("\\script\\activitysys\\g_activity.lua")
  Include("\\script\\activitysys\\playerfunlib.lua")
  function want_playboat()
  	OldSubWorld = SubWorld
  	OldPlayer = PlayerIndex
  	local totalboat = 0
  	local freeboat = 0
  	local startboat = 0
  	local blevel = 0
  	if (IsCaptain() ~= 1) then
  		Say("Xin lçi! CÇn ph¶i lµ §éi tr­ëng míi cã t­ c¸ch b¸o danh tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'",0)
  		return
  	end
  	
  	if(GetLevel() < 50) then
  		Say("Xin lçi! §¼ng cÊp d­íi 50 kh«ng thÓ tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'.",0);
  		return
  	end
  	if (GetLevel() >= 190) then
  		blevel = 1
  	end
  	
  	for i = 1, GetTeamSize() do 
  		PlayerIndex = GetTeamMember(i)
  		local bmbrlevel = 0
  		if(GetLevel() < 50) then
  			Say("Xin lçi! §¼ng cÊp d­íi 50 kh«ng thÓ tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'.",0);
  			Msg2Team("Xin lçi! Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn d­íi cÊp 50, kh«ng thÓ tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'.");
  			return
  		end
  		if (GetLevel() >= 190) then
  			bmbrlevel = 1
  		end
  		
  		if (blevel ~= bmbrlevel) then
  			if (blevel == 0) then
  				Say(" Xin lçi! Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn v­ît <color=red>cÊp 90<color>, xin kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!",0)
  				Msg2Team("Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn trªn cÊp 90, xin h·y kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!");
  				return
  			else
  				Say("Xin lçi! Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn ch­a ®¹t <color=red>cÊp 90<color>, xin kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!",0)
  				Msg2Team("Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn ch­a ®¹t cÊp 90, xin kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!");
  				return
  			end
  		end
  	end
  	
  	PlayerIndex = OldPlayer
  	for i = 1, getn(map_map) do 
  		sub = SubWorldID2Idx(map_map[i])
  		if (sub >= 0) then
  			--print("have "..map_map[i])
  			totalboat = totalboat + 1
  			SubWorld = sub
  			local state = GetMissionV(VARV_STATE)
  			if (state > 0) then
  				startboat = 1
  			end
  			if ( state == 1 and GetMSPlayerCount(MISSION_MATCH, 1) == 0 and map_isadvanced[map_map[i]] == blevel) then
  				freeboat = freeboat + 1
  			end
  		end
  	end
  	--print("total"..totalboat.."free"..freeboat)
  	local strlevel ="";
  	if (blevel == 0) then
  		strlevel = "NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian S¬ cÊp"
  	else
  		strlevel = "NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian cao cÊp"
  	end
  	
  	if (startboat == 1) then
  		if (freeboat == 0) then
  			Say("Khu vùc nµy"..strlevel.."®· b¾t ®Çu. Kh«ng cßn chç n÷a….",0)
  			return
  		else
  			Say("Khu vùc nµy"..strlevel.."giai ®o¹n b¸o danh ®ua thuyÒn rång, vÉn cßn <color=red>"..freeboat.."<color>Mét b¶n ®å nhiÖm vô miÔn phÝ, thêi gian khiªu chiÕn cÇn ph¶i giao <color=red>1 v¹n<color> ng©n l­îng, ng­¬i muèn tham gia kh«ng?",2, "Ph¶i! Ta muèn dÉn d¾t ®éi cña ta tham gia./dragon_join", "Kh«ng cÇn/onCancel")
  			return
  		end
  	else
  		Say("Xin lçi! Khu vùc nµy"..strlevel.."HiÖn t¹i kh«ng cã nhiÖm vô khiªu chiÕn thêi gian ®Ó tham gia. B¸o danh vµo <color=red>®óng mçi tiÕng ®ång hç<color> b¾t ®Çu, lµ" .. TIME_SIGNUP .."phót, xin h·y l­u ý th«ng b¸o cña hÖ thèng.",0)
  		return
  	end
  	
  end
  
  function dragon_join()
  	local blevel = 0
  	local havesword = 0
  	local nNowDate = tonumber(GetLocalDate("%y%m%d"));
  	if (GetLevel() >= 190) then
  		blevel = 1
  	end
  	
  	if (IsCaptain() ~= 1) then
  		Say("Xin lçi! CÇn ph¶i lµ §éi tr­ëng míi cã t­ c¸ch b¸o danh tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'",0)
  		return
  	end
  	if(GetLevel() < 50) then
  		Say("Xin lçi! §¼ng cÊp d­íi 50 kh«ng thÓ tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'.",0);
  		return
  	end
  	
  	if (GetCash() < 10000) then
  		Say("Tham gia nhiÖm vô “Th¸ch thøc thêi gian” cÇn <color=red>1v¹n l­îng<color>. ChuÈn bÞ ®ñ tiÒn råi h·y quay l¹i!", 0)
  		return
  	end
  	
  	local OldPlayer = PlayerIndex
  	
  	for i = 1, GetTeamSize() do 
  		PlayerIndex = GetTeamMember(i)
  		local bmbrlevel = 0
  		local MemberNowDate = tonumber(GetLocalDate("%y%m%d"));
  		
  		if(GetLevel() < 50) then
  			Say("Xin lçi! §¼ng cÊp d­íi 50 kh«ng thÓ tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'.",0);
  			Msg2Team("Xin lçi! Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn d­íi cÊp 50, kh«ng thÓ tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian'.");
  			return
  		end
  		if (GetLevel() >= 190) then
  			bmbrlevel = 1
  		end
  		
  		if (blevel ~= bmbrlevel) then
  			if (blevel == 0) then
  				Say(" Xin lçi! Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn v­ît <color=red>cÊp 90<color>, xin kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!",0)
  				Msg2Team("Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn trªn cÊp 90, xin h·y kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!");
  				return
  			else
  				Say("Xin lçi! Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn ch­a ®¹t <color=red>cÊp 90<color>, xin kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!",0)
  				Msg2Team("Trong ®éi b¹n cã thµnh viªn ch­a ®¹t cÊp 90, xin kiÓm tra l¹i råi b¸o danh!");
  				return
  			end
  		end
  		
  		havesword = 0
  		if (blevel == 0) then
  			for i=20,80,10 do
  				if(havesword > 1) then
  					break
  				else
  					havesword = CalcEquiproomItemCount( 6, 1, 400, i ) + havesword
  				end
  			end	
  		else
  			havesword = CalcEquiproomItemCount( 6, 1, 400, 90 )
  		end
  		if (havesword < 1 and blevel == 0) then
  			Say("NhiÕp ThÝ ThÇn: Xin l­îng thø, tham gia nhiÖm vô khiªu chiÕn thêi gian s¬ cÊp mçi thµnh viªn cÇn ph¶i cã mét S¸t Thñ Gi¶n ngò hµnh bÊt kú cÊp 90 trë xuèng, xin h·y chuÈn bÞ råi h·y ®Õn ®©y gÆp ta",0)
  			Msg2Team("Trong tæ ®éi cña ng­¬i cã ng­êi kh«ng cã S¸t Thñ Gi¶n ngò hµnh bÊt kú cÊp 90 trë xuèng , xin kiÓm tra l¹i råi h·y b¸o danh tham gia !")
  			return
  		elseif (havesword < 1 and blevel == 1) then
  			Say("NhiÕp ThÝ ThÇn: Xin l­îng thø, tham gia nhiÖm vô khiªu chiÕn thêi gian cao cÊp mçi thµnh viªn cÇn ph¶i cã mét S¸t Thñ Gi¶n ngò hµnh bÊt kú cÊp 90 , xin h·y chuÈn bÞ råi h·y ®Õn ®©y gÆp ta",0)
  			Msg2Team("Trong tæ ®éi cña ng­¬i cã ng­êi kh«ng cã S¸t Thñ Gi¶n ngò hµnh bÊt kú cÊp 90, xin kiÓm tra l¹i råi h·y b¸o danh tham gia !")
  			return
  		end
  	end
  	
  	PlayerIndex = OldPlayer
  	
  	OldSubWorld = SubWorld
  	
  	for i = 1, getn(map_map) do 
  		sub = SubWorldID2Idx(map_map[i])
  		if (sub >= 0) then
  			SubWorld = sub
  			local state = GetMissionV(VARV_STATE)
  			if ( state == 1 and GetMSPlayerCount(MISSION_MATCH, 1) == 0 and blevel == map_isadvanced[map_map[i]] ) then
  				local tabplayer = {}
  				for i = 1, GetTeamSize() do 
  					tabplayer[i] = GetTeamMember(i)
  					--print("plal"..tabplayer[i])
  				end
  				PlayerIndex = tabplayer[1]
  				w,x,y = GetWorldPos()
  				SetMissionV(VARV_SIGNUP_WORLD, w)
  				SetMissionV(VARV_SIGNUP_POSX, x)
  				SetMissionV(VARV_SIGNUP_POSY, y)
  				SetMissionS(VARS_TEAM_NAME,GetName())
  				SetMissionS(VARS_TEAMLEADER_FACTION,GetLastFactionNumber())
  				SetMissionS(VARS_TEAMLEADER_GENDER,GetSex())
  				
  				-- DEBUG
  				--print(format("%s´Ó(%d,%d,%d)λÖýøÈëʱ¼äµÄÌôÕ½ÈÎÎñµØͼ", GetName(), w, x, y));
  
  				Pay(10000)
  				
  
  				for i = 1 , getn(tabplayer) do 
  					PlayerIndex = tabplayer[i]
  					
  					-- µ÷Õû´³¹Ø by wangjingjun 2011.03.01
  					if (blevel == 0) then
  						for i=20,80,10 do
  							if(CalcEquiproomItemCount( 6, 1, 400, i ) > 0) then
  								ConsumeEquiproomItem( 1, 6, 1, 400, i)
  								break
  							end
  						end
  					else
  						ConsumeEquiproomItem( 1, 6, 1, 400, 90)
  					end
  					
  					--print("player"..PlayerIndex)
  
  					-- ÔÚÕâÀïÅжÏÊÇ·ñÓÐÔ½ÓüÆóͼ
  					w,x,y = GetWorldPos();
  					if w==208 then
  					else
  						local MemberNowDate = tonumber(GetLocalDate("%y%m%d"));
  						if(GetTask(1551) ~= MemberNowDate) then
  							SetTask(1550,COUNT_LIMIT); 
  							SetTask(1551,MemberNowDate);					
  						end
  						SetTask(1550,GetTask(1550)-1);
  						JoinMission(MISSION_MATCH, 1)
  					end
  					
  					G_ACTIVITY:OnMessage("SignUpChuangguan", tabplayer[i], blevel + 1)
  					--Ghi log c¸c tÝnh n¨ng key - Modified By DinhHQ - 20120410
  					PlayerFunLib:AddTaskDaily(3079, 1)
  					if PlayerFunLib:GetTaskDailyCount(3079) > 1 then
  						tbLog:PlayerActionLog("TinhNangKey","BaoDanhVuotAiThuPhi")
  					else
  						tbLog:PlayerActionLog("TinhNangKey","BaoDanhVuotAiMienPhi")
  					end
  				end
  				
  				local ndate = tonumber(GetLocalDate("%H"))
  				if ndate <= 22 and ndate >= 10 and blevel == 1 then
  					SetMissionV(VARV_BATCH_MODEL,1)
  				else
  					SetMissionV(VARV_BATCH_MODEL,0)
  				end
  				
  				tbLog:PlayerActionLog("EventChienThang042011","BaoDanhVuotAi")-- ±¨ÃûÈÕÖ¾				
  				return
  			end
  		end
  	end
  	SubWorld = OldSubWorld
  	PlayerIndex = OldPlayer
  	local strlevel ="";
  	if (blevel == 0) then
  		strlevel = "NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian S¬ cÊp "
  	else
  		strlevel = " 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian' Cao cÊp "
  	end
  	Say("Xin lçi! HiÖn t¹i khu vùc <color=red>"..strlevel.."<color>®· kh«ng cßn chç. Xin ®îi vßng sau!",0)
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng xomnhalalop12 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. #27
  Thành Viên lntinh's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  68
  Thanks
  27
  Thanked 19 Times in 7 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Trích dẫn Gửi bởi cudacx12 [Only registered and activated users can see links. ]
  cho mình hỏi muốn tăng tốc độ luyện skill 9x với 120x mình chỉnh file nào trong server vậy mình mò hoài không ra.
  Cần gì luyện, quất cái túi max skill bán trong shop đó hoặc chỉnh skill lên lv 20

  Trích dẫn Gửi bởi tapdevjxlinux [Only registered and activated users can see links. ]
  bạn biết hàm giới hạn nhân vật ở đâu ko ví dụ như mình chỉ cho giới hạn 1 nhân vật được đăng nhập vào sv nhận thứ 2 sẽ ko vào đc,mình thử trong settings/gamesetting
  PHP Code:
  ExpRate=1000
  MoneyRate
  =20
  MaxSubWorldCount
  =1000
  MaxPlayerCount
  =500
  MaxNpcCount
  =150000
  MaxItemCount
  =200000
  MaxObjCount
  =20000
  MaxMissleCount
  =30000
  MaxFreeLevel
  =60
  ;VirtualLoadScript=1
  NpcPoisonDamageMax
  =123456
  PlayerPoisonDamageMax
  =600000
  FreezeTimeReduceMax
  =77 
  mình sửa MaxPlayerCount=500 thành MaxPlayerCount=1 vẫn vào đc nhân vật thứ 2
  hình như phải chỉnh file game.exe thì phải, hqua thấy bác nào bảo vậy ko bik phải ko vì mình cũng chưa làm cái này
  Khách viếng thăm hãy cùng lntinh xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #28
  Thành Viên lntinh's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  68
  Thanks
  27
  Thanked 19 Times in 7 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Mấy bác cho hỏi, mình kích hoạt chức năng GM theo hướng dẫn 16.Kích hoạt GM và tích hợp thêm quyền hạn cho GM:, mình xài Ver3 nên mình thao tác ở file namcung_gm.lua.

  - Mình khai báo tên tài khoản GM vào :
  PHP Code:
  local tbGMAccount = {"xmen123"
  file namcung_gm.lua

  - Thêm tên nhân vật GM trong tài khoản :
  PHP Code:
  tbGmRole.tbAccount 
  {
      [
  "tên user đăng nhập"] = 
      {
          
  "xmen123"
      
  }

  trong file gmrole.lua

  - Include file gmrole.lua vào file namcung_gm.lua

  Nhưng cuối cùng đối thoại với NPC Nam Cung Nhất Thiên thì ko có hiện tượng gì xảy ra cả, y chang ban đầu. Không biết mình làm thiếu hay sai sót chổ nào mong mọi người chỉ điểm giúp !
  Khách viếng thăm hãy cùng lntinh xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 10. #29
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  221
  Thanks
  153
  Thanked 24 Times in 22 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Cho hỏi chỉnh cái này ở đâu nhỉ . 1 thaks cho anh em nhiệt tình
  [Only registered and activated users can see links. ]
  [Only registered and activated users can see links. ]
  Khách viếng thăm hãy cùng xomnhalalop12 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 11. #30
  Thành Viên lntinh's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  68
  Thanks
  27
  Thanked 19 Times in 7 Posts

  Ðề: Tổng hợp tất cả sever + update + Fix lỗi ....Tất tần tật từ A->Z Sever Linux

  Trích dẫn Gửi bởi xomnhalalop12 [Only registered and activated users can see links. ]
  Cho hỏi chỉnh cái này ở đâu nhỉ . 1 thaks cho anh em nhiệt tình
  [Only registered and activated users can see links. ]

  trong đó :3
  Khách viếng thăm hãy cùng lntinh xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 12. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến lntinh vì bài viết này !

  xomnhalalop12 (17-07-15)

 

 
Trang 3 của 79 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 53 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Nhờ các Cao thủ chuyên về Linux viết giúp cẩm nang Ebook 1.0 sever linux
  Bởi tvnnam trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-02-17, 08:16 PM
 2. [JX] Tổng Hợp các sever Linux Hot nhất hiện nay giúp ACE tránh 1 số lỗi sever cũ
  Bởi tvnnam trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 524
  Bài viết cuối: 12-04-16, 10:54 PM
 3. [JX] [HELP] JX-LINUX - nhờ pro nào chỉ dùm cách fix exp trong sever linux
  Bởi id_nothing trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 31-05-15, 08:26 AM
 4. [JX] (HOT) cách reg ac sever 6.0 linux có sẵn trong sever
  Bởi caothiengthien trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-04-14, 10:57 PM
 5. [JX] Update for sever Tuyệt Đỉnh Võ Lâm [update giáng sinh + tết]
  Bởi phamngochai2 trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 43
  Bài viết cuối: 09-11-12, 11:15 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:58 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.