Này và gameserver gốc bpt có, nhưng có đến 100% hoàn thành, vì vậy chỉ cần chú ý đến "hoàn thành" thư mục đến quái vật OpenItem và thư mục NPC đi kèm với 8 NPC, nhớ rằng các mobs và các mặt hàng với tình trạng máy chủ gốc, gồm các hạng mục mới để Shaman và kẻ giết người, và cho những người muốn có một máy chủ độc đáo hơn giúp. Tôi không biết nếu đó là một "thất bại" của bpt chỉ đơn giản là phát hành các khách hàng đầy đủ của thư mục này, hoặc nếu họ có ý định bao gồm một cái gì đó cái quái gì, làm BJS sử dụng tốt.

[Only registered and activated users can see links. ]