Sao mình bị lỗi cài không hiện đệ tử khi mình gọi ra nhỉ, vd như mình gọi con Figon của Magic mà nó k hiện ra, ai biết chỉ dùm mình với.