như topic có ai biết cách làm như vậy ko mình train hoài ko lên cột ở vũ khí nên ko aging đc