Mọi người xem những người và dịch vụ lừa ở BOX này nhé:
http://www.clbgamesvn.com/diendan/fo...play.php?f=723