em muốn add mấy opt như tốc độ đánh nội ngoại 1000% vào trang bị xanh thì phải làm thế nào vậy mấy anh, mấy món cơ bản lúc mới tạo nhân vật thì em chỉnh từa lưa mấy file magic attrib thì dame lên mấy chục ngàn thôi chứ không thấy tăng tốc độ đánh