Mình đang có bản NPC full việt hóa vì lỗi quá nhiều chữ nên cần tìm 4 5 người tham gia vào để cùng fix lỗi. Yêu cầu có githup để úp và down dữ liệu đồng bộ. Làm xong tui tặng full Item VH chuẩn