Xin chào các bạn! Mình có câu hỏi trong jx-linux có cách nào để gọi NPC tự theo sau nhân vật như pet không?