[JX] Hỏi cách fix - Nhấn vào lệnh bài Admin thì nó biến mất - Trang 2
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 13 của 13
 1. #11
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  544
  Thanks
  395
  Thanked 274 Times in 81 Posts

  Ðề: Hỏi cách fix - Nhấn vào lệnh bài Admin thì nó biến mất

  Code:
  IncludeLib("SETTING")
  IncludeLib("ITEM");
  IncludeLib("FILESYS")
  Include("\\script\\task\\system\\task_string.lua")
  Include("\\script\\global\\titlefuncs.lua")
  Include("\\script\\global\\judgeoffline.lua")
  Include("\\script\\lib\\awardtemplet.lua")
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include("\\script\\global\\fuyuan.lua")
  Include("\\script\\missions\\leaguematch\\npc\\officer.lua")
  IncludeLib("LEAGUE");
  Include("\\script\\global\\skills_table.lua")
  Include("\\script\\task\\lv120skill\\head.lua")
  Include("\\script\\task\\150skilltask\\g_task.lua")
  Include("\\script\\misc\\daiyitoushi\\toushi_function.lua")
  Include("\\script\\dailogsys\\g_dialog.lua")
  Include("\\script\\lib\\log.lua")
  Include("\\script\\activitysys\\functionlib.lua")
  Include("\\script\\item\\ib\\shenxingfu.lua")
  Include("\\script\\global\\findboss.lua") 
  Include("\\script\\global\\fuyuan.lua")
  Include("\\script\\global\\translife.lua")
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include("\\script\\missions\\leaguematch\\npc\\officer.lua")
  
  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  LENHBAI_ADMIN = "<#><link=image[0]:\\spr\\item\\sprADMIN.spr>LÖnh Bµi GM: <link>"
  local tbGMAccount = {"MieuHoa","pgaming1","pgaming2","pgaming3","pgaming4","pgaming5","pgaming6","pgaming7","pgaming8","pgaming9","pgaming10","pgaming11","pgaming12","pgaming13","pgaming14","pgaming15"}
  function main()
  dofile("script/global/lbadmin.lua")
  local szAccount = GetAccount()
  	for i=1, getn(%tbGMAccount) do
  		if szAccount == %tbGMAccount[i] then
  			local szTitle = LENHBAI_ADMIN.."Xin chµo Admin <color=red>"..GetName().."<color>,Nh÷ng chøc n¨ng bªn d­íi cã thÓ gióp b¹n kiÓm tra Server hoÆc hæ trî ng­êi ch¬i.\n\n<pic=137> Online  : <color=green>"..GetPlayerCount().."<color>"
  			local tbOpt =
  				{
  					--{"Test Toa Do",Test}, 
  					{"Qu¶n Lý Server",QLServer}, 
  					{"Chøc N¨ng Bang Héi",DMcreattongtest},
  					{"Më réng r­¬ng",moruong},
  					{"NhËn Point",Point}, 
  					{"NhËn Trang BÞ",TrangBi},				
  					{"NhËn VËt PhÈm",NhanVatPham},
  					{"NhËn Pet",Pet},
  					{"NhËn Skill",NhanSkill},
  					{"T×m boss hoµng kim",TimBoss},
  					{"NhËn Danh HiÖu",nhandanhhieu},
  					{"Thay §æi Tr¹ng Th¸i",TrangThai},
  					{"LÊy ITEM(MagicScript,QuesKey)",TaoItem},
  					{"LÊy Trang BÞ(GoldeQuip)",Glodequip},
  					{"Hñy vËt phÈm",DisposeItem},
  					{"Di ChuyÓn VÒ Ba L¨ng HuyÖn",GoBLH},
  					{"Tho¸t"},
  				}
  				CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  		end
  	end
  return 1;
  end
  Sửa lại thành này khỏi biến mất
  Hoặc giữ nguyên xoá cái local trước tbGMAccount = { đi xem còn biến mất không
  Lần sửa cuối bởi f-fantasy, ngày 25-06-19 lúc 07:32 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #12
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  126
  Thanks
  46
  Thanked 19 Times in 13 Posts

  Ðề: Hỏi cách fix - Nhấn vào lệnh bài Admin thì nó biến mất

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  IncludeLib("SETTING")
  IncludeLib("ITEM");
  IncludeLib("FILESYS")
  Include("\\script\\task\\system\\task_string.lua")
  Include("\\script\\global\\titlefuncs.lua")
  Include("\\script\\global\\judgeoffline.lua")
  Include("\\script\\lib\\awardtemplet.lua")
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include("\\script\\global\\fuyuan.lua")
  Include("\\script\\missions\\leaguematch\\npc\\officer.lua")
  IncludeLib("LEAGUE");
  Include("\\script\\global\\skills_table.lua")
  Include("\\script\\task\\lv120skill\\head.lua")
  Include("\\script\\task\\150skilltask\\g_task.lua")
  Include("\\script\\misc\\daiyitoushi\\toushi_function.lua")
  Include("\\script\\dailogsys\\g_dialog.lua")
  Include("\\script\\lib\\log.lua")
  Include("\\script\\activitysys\\functionlib.lua")
  Include("\\script\\item\\ib\\shenxingfu.lua")
  Include("\\script\\global\\findboss.lua") 
  Include("\\script\\global\\fuyuan.lua")
  Include("\\script\\global\\translife.lua")
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include("\\script\\missions\\leaguematch\\npc\\officer.lua")
  
  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  LENHBAI_ADMIN = "<#><link=image[0]:\\spr\\item\\sprADMIN.spr>LÖnh Bµi GM: <link>"
  local tbGMAccount = {"MieuHoa","pgaming1","pgaming2","pgaming3","pgaming4","pgaming5","pgaming6","pgaming7","pgaming8","pgaming9","pgaming10","pgaming11","pgaming12","pgaming13","pgaming14","pgaming15"}
  function main()
  dofile("script/global/lbadmin.lua")
  local szAccount = GetAccount()
  	for i=1, getn(%tbGMAccount) do
  		if szAccount == %tbGMAccount[i] then
  			local szTitle = LENHBAI_ADMIN.."Xin chµo Admin <color=red>"..GetName().."<color>,Nh÷ng chøc n¨ng bªn d­íi cã thÓ gióp b¹n kiÓm tra Server hoÆc hæ trî ng­êi ch¬i.\n\n<pic=137> Online  : <color=green>"..GetPlayerCount().."<color>"
  			local tbOpt =
  				{
  					--{"Test Toa Do",Test}, 
  					{"Qu¶n Lý Server",QLServer}, 
  					{"Chøc N¨ng Bang Héi",DMcreattongtest},
  					{"Më réng r­¬ng",moruong},
  					{"NhËn Point",Point}, 
  					{"NhËn Trang BÞ",TrangBi},				
  					{"NhËn VËt PhÈm",NhanVatPham},
  					{"NhËn Pet",Pet},
  					{"NhËn Skill",NhanSkill},
  					{"T×m boss hoµng kim",TimBoss},
  					{"NhËn Danh HiÖu",nhandanhhieu},
  					{"Thay §æi Tr¹ng Th¸i",TrangThai},
  					{"LÊy ITEM(MagicScript,QuesKey)",TaoItem},
  					{"LÊy Trang BÞ(GoldeQuip)",Glodequip},
  					{"Hñy vËt phÈm",DisposeItem},
  					{"Di ChuyÓn VÒ Ba L¨ng HuyÖn",GoBLH},
  					{"Tho¸t"},
  				}
  				CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  		end
  	end
  return 1;
  end
  Sửa lại thành này khỏi biến mất
  Hoặc giữ nguyên xoá cái local trước tbGMAccount = { đi xem còn biến mất không

  Thanks bạn
  Xóa local trước và trong - chạy ok, bây giờ có thể test lệnh bài GM với bất kỳ tài khoản nào.
  Phần code ban đầu sẽ thế này - chạy ok.
  Code:
  LENHBAI_ADMIN = "<#><link=image[0]:\\spr\\item\\sprADMIN.spr>LÖnh Bµi GM: <link>"
  function main()
  	dofile("script/global/lbadmin.lua")
  	local szTitle = LENHBAI_ADMIN.."Xin chµo Admin <color=red>"..GetName().."<color>,Nh÷ng chøc n¨ng bªn d­íi cã thÓ gióp b¹n kiÓm tra Server hoÆc hæ trî ng­êi ch¬i.\n\n<pic=137> Online  : <color=green>"..GetPlayerCount().."<color>"
  			local tbOpt =
  				{
  					--{"Test Toa Do",Test}, 
  					{"Add NPCs",addnpctcd}, 
  					--{"Qu¶n Lý Server",QLServer}, 
  					{"Chøc N¨ng Bang Héi",DMcreattongtest},
  					{"Më réng r­¬ng",moruong},
  					{"NhËn Point",Point}, 
  					{"NhËn Trang BÞ",TrangBi},				
  					{"NhËn VËt PhÈm",NhanVatPham},
  					{"NhËn Pet",Pet},
  					{"NhËn Skill",NhanSkill},
  					{"T×m boss hoµng kim",TimBoss},
  					{"NhËn Danh HiÖu",nhandanhhieu},
  					{"Thay §æi Tr¹ng Th¸i",TrangThai},
  					{"LÊy ITEM(MagicScript,QuesKey)",TaoItem},
  					{"LÊy Trang BÞ(GoldeQuip)",Glodequip},
  					{"Hñy vËt phÈm",DisposeItem},
  					{"Di ChuyÓn VÒ Ba L¨ng HuyÖn",GoBLH},
  					{"Tho¸t"},
  				}
  				CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  			return 1;
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng traminh83 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. #13
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  153
  Thanks
  92
  Thanked 73 Times in 13 Posts

  Ðề: Hỏi cách fix - Nhấn vào lệnh bài Admin thì nó biến mất

  Mọi người cho tôi hỏi đối với cái này local tbModAccount = {"pgaming","pgaming2","pgaming3","pgaming4","pgami ng5","pgaming6","pgaming7","pgaming8","pgaming9"," pgaming10","pgaming11","pgaming12"} thì trong dấu " " mình để gì để bất kỳ tài khoản nào cũng là admin xin cảm ơn
  Khách viếng thăm hãy cùng lqthanh85bl xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Ai biết cách add thêm tên nhân vật có quyền admin ko chỉ mình với
  Bởi llvllrkien trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-12, 07:19 PM
 2. [KT] help tại sao đổi tên admin , vào vn admin thì mất kết
  Bởi vutrongphong trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 25-01-12, 02:23 PM
 3. Cho hỏi ai biết đăng nhập vào admin nhất kiếm bản của Mr.Phát ?
  Bởi hoang958 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-01-12, 03:00 PM
 4. Ai biết thông tin gì về admin mu-sv.net ko nhỉ :D
  Bởi dianguc.vn trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 34
  Bài viết cuối: 13-06-11, 01:25 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:02 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.