[JX] Hướng dẫn build source JX
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 15 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 143
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2012
  Bài viết
  143
  Thanks
  18
  Thanked 450 Times in 44 Posts

  Hướng dẫn build source JX

  Có cái source JX mà không ai hướng dẫn build đầy đủ cả. Sau khi tui được một số người giúp đỡ đã build được source, chạy được và login được vô game.
  Bây giờ tui viết lại hướng dẫn này cho các bạn nào thích build source.
  Lưu ý:
  + Tui không rành VC++, tui chỉ mới build xong thôi chứ chưa phát triển được tính năng nào. Nên tui xin không trả lời bất cứ trục trặc nào liên quan đến phát triển tính năng từ source. Mọi người phải tự làm.
  + Sau khi login được vào game thì chưa đánh quái và chưa đối thoại được với npc. Các lỗi script, setting và resource trong file pak thì mọi người tự làm.

  1. Cài đặt: WinXP SP2, chuyển sang font China, MSSQL2000 và ServicePack4, VC++ 6.0 và ServicePack6.
  2. Download source từ đây [Only registered and activated users can see links. ], giải nén bạn sẽ được folder JX. Vào JX xóa bớt các folder chỉ để lại 3 cái này là đủ: dx9csdk, gdiplus, swrod3.
  3. Download patch ver2 từ đây: [Only registered and activated users can see links. ]. Cái này là tui bổ sung thêm 1 số file còn thiếu lấy từ các bản JX đang chạy, và sửa đường dẫn biên dịch để nó xuất ra 1 chỗ cho dễ debug. Giải nén cái này sẽ ra folder JX, copy ghi đè vào source JX vừa down được.
  4. Mở VC6.
  Khai báo đường dẫn cho các include files trỏ đến thứ tự như sau (Z là ổ đĩa chứa JX của tui):
  Z:\JX\dx9csdk\Include
  Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Headers
  Z:\JX\swrod3\Utility\Headers
  Z:\JX\swrod3\stlport\stlport\stl
  Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\Engine\Src
  Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\Core\Src
  Z:\JX\gdiplus\Include
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\MFC\INCLUDE
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\ATL\INCLUDE
  Và khai báo đường dẫn cho các library files trỏ đến thứ tự như sau:
  Z:\JX\dx9csdk\Lib
  Z:\JX\swrod3\Utility\lib
  Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Lib
  Z:\JX\swrod3\stlport\lib
  Z:\JX\gdiplus\lib
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\MFC\LIB
  5. Mở file JX\swrod3\SwordOnline\Sources\JXAll.dsw trên VC.
  6. Vào menu [Build]\[Batch Build]. Trong danh sách [Project configurations], nếu bạn chạy ở chế độ Debug thì chỉ cần chọn các cấu hình có chữ Debug, nếu muốn release thì chọn các cấu hình có chử release. chọn checkbox [Selection only"] và nhấn nút [Rebuild All]. Kết thúc quá trình build bạn sẽ thu được log với kết quả tất cả các project đều 0 error(s)
  Code:
  Deleting intermediate files and output files for project 'AutoUpdateRes - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Autoupdate - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Bishop - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Common - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Core - Win32 Server Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Core - Win32 Client Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'ESClient - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Engine - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Engine - Win32 OutRead Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'ExpandPackage - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'ExpandPackageStaticLib - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'FilterText - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'FilterText_StaticLib - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'GameServer - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Goddess - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Heaven - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'KLVideo - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Rainbow - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Represent2 - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Represent3 - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'S3Client - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'S3Relay - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'S3RelayServer - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'Sword3PaySys - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'UpdateDLL - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'ZNull - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'd3dframe - Win32 Debug'.
  Deleting intermediate files and output files for project 'LuaLibDll - Win32 Debug'.
  --------------------Configuration: AutoUpdateRes - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  AutoUpdateRes.cpp
  Linking...
      1 file(s) copied.
  
  AutoUpdateRes.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: Autoupdate - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  AnnuncePanel.cpp
  Autoupdate.cpp
  z:\jx\swrod3\swordonline\sources\engine\src\kwin32.h(27) : warning C4005: '_WIN32_WINNT' : macro redefinition
      z:\jx\swrod3\swordonline\sources\autoupdate\stdafx.h(15) : see previous definition of '_WIN32_WINNT'
  AutoupdateDlg.cpp
  z:\jx\swrod3\swordonline\sources\engine\src\kwin32.h(27) : warning C4005: '_WIN32_WINNT' : macro redefinition
      z:\jx\swrod3\swordonline\sources\autoupdate\stdafx.h(15) : see previous definition of '_WIN32_WINNT'
  DefaultProcess.cpp
  GameOptionPanel.cpp
  z:\jx\swrod3\swordonline\sources\engine\src\kwin32.h(27) : warning C4005: '_WIN32_WINNT' : macro redefinition
      z:\jx\swrod3\swordonline\sources\autoupdate\stdafx.h(15) : see previous definition of '_WIN32_WINNT'
  HyperlinkStatic.cpp
  ItermProcess.cpp
  ItermProcessTypeCheck.cpp
  lientGameOptionProcess.cpp
  RecordProcess.cpp
  SiteDlg.cpp
  StartDlg.cpp
  webbrowser2.cpp
  Generating Code...
  Linking...
      1 file(s) copied.
  
  Jxonline.exe - 0 error(s), 3 warning(s)
  --------------------Configuration: Bishop - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  Application.cpp
  Bishop.cpp
  Event.cpp
  GamePlayer.cpp
  GameServer.cpp
  Intercessor.cpp
  Network.cpp
  PlayerCreator.cpp
  SmartClient.cpp
  Generating Code...
  Linking...
  A subdirectory or file ..\..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
  
  Bishop.exe - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: Common - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  stdafx.cpp
  Compiling...
  Buffer.cpp
  Console.cpp
  Event.cpp
  EventSelect.cpp
  Exception.cpp
  IniFile.cpp
  IOBuffer.cpp
  IOCompletionPort.cpp
  KSG_EncodeDecode.cpp
  KSocketClient2.cpp
  Library.cpp
  Macro.cpp
  ManualResetEvent.cpp
  Mutex.cpp
  NodeList.cpp
  Socket.cpp
  SocketAddress.cpp
  SocketClient.cpp
  SocketServer.cpp
  NOTE : --------------------OnlineGameLib [Client] : Announcement--------------------
  NOTE : The lib be used for socket communicate that it is base on
  NOTE : Windows 95 and Windows NT 3.51 and later
  NOTE :
  NOTE : liupeng xishanju.zhuhai.china 2003.1
  NOTE : -----------------------------------------------------------------------------
  Thread.cpp
  NOTE : --------------------OnlineGame [Server] : Announcement--------------------
  NOTE : Developing a truly scalable Winsock Server using IO Completion Ports(IOCP)
  NOTE : But this module depend on the microsoft platform
  NOTE : Requirements :
  NOTE :  * Windows NT/2000/XP: Included in Windows NT 4.0 and later.
  NOTE :  * Windows 95/98/Me: Unsupported.
  NOTE :
  NOTE : liupeng xishanju.zhuhai.china 2003.1
  NOTE : -----------------------------------------------------------------------------
  Generating Code...
  Compiling...
  UsesWinsock.cpp
  Utils.cpp
  Win32Exception.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  CRC32.C
  Creating library...
  A subdirectory or file ..\..\..\lib\debug already exists.
      1 file(s) copied.
  
  Common.lib - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: Core - Win32 Server Debug--------------------
  Compiling...
  stdafx.cpp
  Compiling...
  KPartnerSkill.cpp
  KPlayerPartner.cpp
  KThiefSkill.cpp
  KMissle.cpp
  KMissleRes.cpp
  KMissleSet.cpp
  KSkillList.cpp
  KSkillManager.cpp
  KSkills.cpp
  KSkillSpecial.cpp
  KFaction.cpp
  KNpc.cpp
  KNpcAI.cpp
  KNpcAttribModify.cpp
  KNpcDeathCalcExp.cpp
  KNpcFindPath.cpp
  KNpcGold.cpp
  KNpcRes.cpp
  KNpcResList.cpp
  KNpcResNode.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KNpcSet.cpp
  KNpcTemplate.cpp
  KPlayer.cpp
  KPlayerChat.cpp
  KPlayerDBFuns.cpp
  KPlayerFaction.cpp
  KPlayerMenuState.cpp
  KPlayerPK.cpp
  KPlayerSet.cpp
  KPlayerTask.cpp
  KPlayerTeam.cpp
  KPlayerTong.cpp
  KPlayerTrade.cpp
  KSprControl.cpp
  KBasPropTbl.CPP
  KBuySell.cpp
  KInventory.cpp
  KItem.cpp
  KItemChangeRes.cpp
  KItemGenerator.CPP
  Generating Code...
  Compiling...
  KItemList.cpp
  KItemSet.cpp
  KObj.cpp
  KObjSet.cpp
  KViewItem.cpp
  KCore.cpp
  KSubWorld.cpp
  KSubWorldSet.cpp
  KWeatherMgr.cpp
  KRegion.cpp
  KWorldMsg.cpp
  KMath.cpp
  KGMProcess.cpp
  KNewProtocolProcess.cpp
  KProtocol.cpp
  KProtocolProcess.cpp
  ScriptFuns.cpp
  KScriptValueSet.cpp
  KSortScript.cpp
  CoreServerShell.cpp
  Generating Code...
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE\list(131) : warning C4786: 'std::list<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >,std::allocator<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> > > >:
  :list<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >,std::allocator<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> > > >' : identifier was truncated to '255' characters in the debug information
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE\list(153) : warning C4786: 'std::list<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >,std::allocator<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> > > >:
  :~list<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >,std::allocator<std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> > > >' : identifier was truncated to '255' characters in the debug information
  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE\utility(21) : warning C4786: 'std::pair<std::_Tree<unsigned short,std::pair<unsigned short const ,void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int)>,std::map<unsigned
   short,void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int),std::less<unsigned short>,std::allocator<void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int)> >::_Kfn,std::less<unsigned short>,std::all
  ocator<void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int)> >::iterator,bool>::pair<std::_Tree<unsigned short,std::pair<unsigned short const ,void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int)>,
  std::map<unsigned short,void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int),std::less<unsigned short>,std::allocator<void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int)> >::_Kfn,std::less<unsigne
  d short>,std::allocator<void (__cdecl*)(IClient *,unsigned long,unsigned long,int,unsigned char *,int)> >::iterator,bool>' : identifier was truncated to '255' characters in the debug information
  Compiling...
  KWeather.cpp
  KMagicDesc.cpp
  KGMCommand.cpp
  KMission.cpp
  KTaskFuns.cpp
  KOption.cpp
  KMapMusic.cpp
  KLadder.cpp
  Generating Code...
  Linking...
    Creating library ServerDebug/CoreServer.lib and object ServerDebug/CoreServer.exp
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\server\debug already exists.
  A subdirectory or file ..\..\lib\debug already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  CoreServer.dll - 0 error(s), 3 warning(s)
  --------------------Configuration: Core - Win32 Client Debug--------------------
  Compiling...
  stdafx.cpp
  Compiling...
  KPartnerSkill.cpp
  KPlayerPartner.cpp
  KThiefSkill.cpp
  KMissle.cpp
  KMissleRes.cpp
  KMissleSet.cpp
  KSkillList.cpp
  KSkillManager.cpp
  KSkills.cpp
  KSkillSpecial.cpp
  KFaction.cpp
  KNpc.cpp
  KNpcAI.cpp
  KNpcAttribModify.cpp
  KNpcDeathCalcExp.cpp
  KNpcFindPath.cpp
  KNpcGold.cpp
  KNpcRes.cpp
  KNpcResList.cpp
  KNpcResNode.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KNpcSet.cpp
  KNpcTemplate.cpp
  KPlayer.cpp
  KPlayerChat.cpp
  KPlayerDBFuns.cpp
  KPlayerFaction.cpp
  KPlayerMenuState.cpp
  KPlayerPK.cpp
  KPlayerSet.cpp
  KPlayerTask.cpp
  KPlayerTeam.cpp
  KPlayerTong.cpp
  KPlayerTrade.cpp
  KSprControl.cpp
  KBasPropTbl.CPP
  KBuySell.cpp
  KInventory.cpp
  KItem.cpp
  KItemChangeRes.cpp
  KItemGenerator.CPP
  Generating Code...
  Compiling...
  KItemList.cpp
  KItemSet.cpp
  KObj.cpp
  KObjSet.cpp
  KViewItem.cpp
  KCore.cpp
  KSubWorld.cpp
  KSubWorldSet.cpp
  KWeatherMgr.cpp
  KRegion.cpp
  KWorldMsg.cpp
  KMath.cpp
  KProtocol.cpp
  KProtocolProcess.cpp
  ScriptFuns.cpp
  KScriptValueSet.cpp
  KSortScript.cpp
  CoreShell.cpp
  KIpotBranch.cpp
  KIpotLeaf.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KScenePlaceC.cpp
  KScenePlaceRegionC.cpp
  KWeather.cpp
  SceneMath.cpp
  ScenePlaceMapC.cpp
  CoreDrawGameObj.cpp
  ImgRef.cpp
  KMagicDesc.cpp
  KGMCommand.cpp
  KTaskFuns.cpp
  KOption.cpp
  KMapMusic.cpp
  KLadder.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KIpoTree.cpp
  Linking...
    Creating library ClientDebug/CoreClient.lib and object ClientDebug/CoreClient.exp
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug already exists.
  A subdirectory or file ..\..\lib\debug already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  CoreClient.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: ESClient - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  CriticalSection.cpp
  Event.cpp
  EventSelect.cpp
  Exception.cpp
  IOBuffer.cpp
  ManualResetEvent.cpp
  NodeList.cpp
  Socket.cpp
  SocketClient.cpp
  NOTE : --------------------OnlineGameLib [Client] : Announcement--------------------
  NOTE : The lib be used for socket communicate that it is base on
  NOTE : Windows 95 and Windows NT 3.51 and later
  NOTE :
  NOTE : liupeng xishanju.zhuhai.china 2003.1
  NOTE : -----------------------------------------------------------------------------
  Thread.cpp
  UsesWinsock.cpp
  Utils.cpp
  Win32Exception.cpp
  Creating library...
      1 file(s) copied.
  
  ESClient.lib - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: Engine - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  stdafx.cpp
  NOTE: WINVER has been defined as 0x0500 or greater which enables
  Windows NT 5.0 and Windows 98 features. When these headers were released,
  Windows NT 5.0 beta 1 and Windows 98 beta 2.1 were the current versions.
  For this release when WINVER is defined as 0x0500 or greater, you can only
  build beta or test applications. To build a retail application,
  set WINVER to 0x0400 or visit http://www.microsoft.com/msdn/sdk
  to see if retail Windows NT 5.0 or Windows 98 headers are available.
  See the SDK release notes for more information.
  Compiling...
  KAutoMutex.cpp
  KAviFile.cpp
  KBitmap.cpp
  KBitmap16.cpp
  KBitmapConvert.cpp
  KBmp2Spr.cpp
  KBmpFile.cpp
  KBmpFile24.cpp
  KCache.cpp
  KCanvas.cpp
  KCodec.cpp
  KCodecLzo.cpp
  KColors.cpp
  KDDraw.cpp
  KDebug.cpp
  KDError.cpp
  KDInput.cpp
  KDrawBase.cpp
  KDrawBitmap.cpp
  KDrawBitmap16.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KDrawFade.cpp
  KDrawFont.cpp
  KDrawSprite.cpp
  KDrawSpriteAlpha.cpp
  KDSound.cpp
  KEicScript.cpp
  KEicScriptSet.cpp
  KEngine.cpp
  KEvent.cpp
  KFile.cpp
  KFileCopy.cpp
  KFileDialog.cpp
  KFilePath.cpp
  KFindBinTree.cpp
  KFont.cpp
  KGifFile.cpp
  KGraphics.cpp
  KHashList.cpp
  KHashNode.cpp
  KHashTable.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  Kime.cpp
  KIniFile.cpp
  KJpgFile.cpp
  KIniFile µ±Ç°²»Ö§³Ö KeyName ΪÖÐÎÄ! by Romandou
  KKeyboard.cpp
  KLinkArray.cpp
  KList.cpp
  KLuaScript.cpp
  KLuaScriptSet.cpp
  KLubCmpl_Blocker.cpp
  KMemBase.cpp
  KMemClass.cpp
  KMemClass1.cpp
  KMemManager.cpp
  KMemStack.cpp
  KMessage.cpp
  KMouse.cpp
  KMp3Music.cpp
  KMp4Audio.cpp
  KMp4Movie.cpp
  KMp4Video.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KMpgMusic.cpp
  KMsgNode.cpp
  KMusic.cpp
  KMutex.cpp
  KNode.cpp
  KOctree.cpp
  KOctreeNode.cpp
  KPakData.cpp
  KPakFile.cpp
  KPakList.cpp
  KPakTool.cpp
  KPalette.cpp
  KPcxFile.cpp
  KPolygon.cpp
  KPolyRelation.cpp
  KRandom.cpp
  KSafeList.cpp
  KScanDir.cpp
  KScript.cpp
  KScriptCache.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KScriptList.cpp
  KScriptSet.cpp
  KSG_MD5_String.cpp
  KSG_StringProcess.cpp
  KSortBinTree.cpp
  KSortList.cpp
  KSoundCache.cpp
  KSprite.cpp
  KSpriteCache.cpp
  KSpriteCodec.cpp
  KSpriteMaker.cpp
  KStepLuaScript.cpp
  KStrBase.cpp
  KStrList.cpp
  KStrNode.cpp
  KTabFile.cpp
  KTabFileCtrl.cpp
  KTgaFile32.cpp
  KThread.cpp
  KTimer.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KVideo.cpp
  KWavCodec.cpp
  KWavFile.cpp
  KWavMusic.cpp
  KWavSound.cpp
  KWin32.cpp
  KWin32App.cpp
  KWin32Wnd.cpp
  KZipCodec.cpp
  KZipData.cpp
  KZipFile.cpp
  KZipList.cpp
  md5.cpp
  XPackFile.cpp
  EDOneTimePad.cpp
  Text.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  alloc.c
  io.c
  n2b_99.c
  n2b_d.c
  n2b_ds.c
  n2b_to.c
  n2d_99.c
  n2d_d.c
  n2d_ds.c
  n2d_to.c
  n2e_99.c
  n2e_d.c
  n2e_ds.c
  n2e_to.c
  ucl_crc.c
  ucl_dll.c
  ucl_init.c
  ucl_ptr.c
  ucl_str.c
  ucl_util.c
  Generating Code...
  Linking...
  LINK : warning LNK4075: ignoring /EDITANDCONTINUE due to /INCREMENTAL:NO specification
    Creating library Debug/Engine.lib and object Debug/Engine.exp
  A subdirectory or file ..\..\lib\debug already exists.
      1 file(s) copied.
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\server\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  Engine.dll - 0 error(s), 1 warning(s)
  --------------------Configuration: Engine - Win32 OutRead Debug--------------------
  Compiling...
  stdafx.cpp
  Compiling...
  KAutoMutex.cpp
  KAviFile.cpp
  KBitmap.cpp
  KBitmap16.cpp
  KBitmapConvert.cpp
  KBmp2Spr.cpp
  KBmpFile.cpp
  KBmpFile24.cpp
  KCache.cpp
  KCanvas.cpp
  KCodec.cpp
  KCodecLzo.cpp
  KColors.cpp
  KDDraw.cpp
  KDebug.cpp
  KDError.cpp
  KDInput.cpp
  KDrawBase.cpp
  KDrawBitmap.cpp
  KDrawBitmap16.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KDrawFade.cpp
  KDrawFont.cpp
  KDrawSprite.cpp
  KDrawSpriteAlpha.cpp
  KDSound.cpp
  KEicScript.cpp
  KEicScriptSet.cpp
  KEngine.cpp
  KEvent.cpp
  KFile.cpp
  KFileCopy.cpp
  KFileDialog.cpp
  KFilePath.cpp
  KFindBinTree.cpp
  KFont.cpp
  KGifFile.cpp
  KGraphics.cpp
  KHashList.cpp
  KHashNode.cpp
  KHashTable.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  Kime.cpp
  KIniFile.cpp
  KJpgFile.cpp
  KIniFile µ±Ç°²»Ö§³Ö KeyName ΪÖÐÎÄ! by Romandou
  KKeyboard.cpp
  KLinkArray.cpp
  KList.cpp
  KLuaScript.cpp
  KLuaScriptSet.cpp
  KLubCmpl_Blocker.cpp
  KMemBase.cpp
  KMemClass.cpp
  KMemClass1.cpp
  KMemManager.cpp
  KMemStack.cpp
  KMessage.cpp
  KMouse.cpp
  KMp3Music.cpp
  KMp4Audio.cpp
  KMp4Movie.cpp
  KMp4Video.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KMpgMusic.cpp
  KMsgNode.cpp
  KMusic.cpp
  KMutex.cpp
  KNode.cpp
  KOctree.cpp
  KOctreeNode.cpp
  KPakData.cpp
  KPakFile.cpp
  KPakList.cpp
  KPakTool.cpp
  KPalette.cpp
  KPcxFile.cpp
  KPolygon.cpp
  KPolyRelation.cpp
  KRandom.cpp
  KSafeList.cpp
  KScanDir.cpp
  KScript.cpp
  KScriptCache.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KScriptList.cpp
  KScriptSet.cpp
  KSG_MD5_String.cpp
  KSG_StringProcess.cpp
  KSortBinTree.cpp
  KSortList.cpp
  KSoundCache.cpp
  KSprite.cpp
  KSpriteCache.cpp
  KSpriteCodec.cpp
  KSpriteMaker.cpp
  KStepLuaScript.cpp
  KStrBase.cpp
  KStrList.cpp
  KStrNode.cpp
  KTabFile.cpp
  KTabFileCtrl.cpp
  KTgaFile32.cpp
  KThread.cpp
  KTimer.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KVideo.cpp
  KWavCodec.cpp
  KWavFile.cpp
  KWavMusic.cpp
  KWavSound.cpp
  KWin32.cpp
  KWin32App.cpp
  KWin32Wnd.cpp
  KZipCodec.cpp
  KZipData.cpp
  KZipFile.cpp
  KZipList.cpp
  md5.cpp
  XPackFile.cpp
  EDOneTimePad.cpp
  Text.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  alloc.c
  io.c
  n2b_99.c
  n2b_d.c
  n2b_ds.c
  n2b_to.c
  n2d_99.c
  n2d_d.c
  n2d_ds.c
  n2d_to.c
  n2e_99.c
  n2e_d.c
  n2e_ds.c
  n2e_to.c
  ucl_crc.c
  ucl_dll.c
  ucl_init.c
  ucl_ptr.c
  ucl_str.c
  ucl_util.c
  Generating Code...
  Linking...
  LINK : warning LNK4075: ignoring /EDITANDCONTINUE due to /INCREMENTAL:NO specification
    Creating library Engine___Win32_OutRead_Debug/Engine.lib and object Engine___Win32_OutRead_Debug/Engine.exp
  A subdirectory or file ..\..\lib\debug already exists.
      1 file(s) copied.
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\server\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  Engine.dll - 0 error(s), 1 warning(s)
  --------------------Configuration: ExpandPackage - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  BlockSource.cpp
  DataPointFromStream.cpp
  DataSource.cpp
  ExpandPackage.cpp
  Interval.cpp
  Package.cpp
  PackageFileHead.cpp
  Generating Code...
  Linking...
    Creating library Debug/ExpandPackage.lib and object Debug/ExpandPackage.exp
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  ExpandPackage.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: ExpandPackageStaticLib - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  BlockSource.cpp
  DataPointFromStream.cpp
  DataSource.cpp
  ExpandPackage.cpp
  Interval.cpp
  Package.cpp
  PackageFileHead.cpp
  StdAfx.cpp
  Creating library...
      1 file(s) copied.
  
  ExpandPackageStaticLib.lib - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: FilterText - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  FilterText.cpp
  Regexp.cpp
  Generating Code...
  Linking...
    Creating library Debug/FilterText.lib and object Debug/FilterText.exp
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  FilterText.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: FilterText_StaticLib - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  FilterText.cpp
  Regexp.cpp
  Creating library...
  A subdirectory or file ..\..\lib\debug already exists.
      1 file(s) copied.
  
  FilterText_StaticLib.lib - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: GameServer - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  GameServer.cpp
  KSOServer.cpp
  KTransferUnit.cpp
  Generating Code...
  Linking...
  LINK : warning LNK4098: defaultlib "LIBCMTD" conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
  A subdirectory or file ..\..\..\..\bin\server\debug already exists.
      1 file(s) copied.
  
  GameServer.exe - 0 error(s), 1 warning(s)
  --------------------Configuration: Goddess - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  ClientNode.cpp
  DBBackup.cpp
  DBDumpLoad.cpp
  DBTable.cpp
  FilterTextLib.cpp
  Goddess.cpp
  IDBRoleServer.cpp
  RoleNameFilter.cpp
  Generating Code...
  Linking...
  LINK : warning LNK4098: defaultlib "LIBCMT" conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
  A subdirectory or file ..\..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
  
  Goddess.exe - 0 error(s), 1 warning(s)
  --------------------Configuration: Heaven - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  Heaven.cpp
  * ATTENTION : PLEASE USE IT IN ANSI SETTING *
  IServer.cpp
  ServerStage.cpp
  Linking...
    Creating library Debug/Heaven.lib and object Debug/Heaven.exp
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\server\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  Heaven.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: KLVideo - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  KLAviFile.cpp
  KLCFile.cpp
  KLMp3Music.cpp
  KLMp4Audio.cpp
  KLMp4Video.cpp
  KLMusic.cpp
  KLThread.cpp
  KLVideo.cpp
  Generating Code...
  Linking...
    Creating library Debug/KLVideo.lib and object Debug/KLVideo.exp
  LINK : warning LNK4098: defaultlib "LIBC" conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  KLVideo.dll - 0 error(s), 1 warning(s)
  --------------------Configuration: Rainbow - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  IClient.cpp
  Rainbow.cpp
  * ATTENTION : PLEASE USE IT IN ANSI SETTING *
  ClientStage.cpp
  Linking...
    Creating library Debug/Rainbow.lib and object Debug/Rainbow.exp
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\server\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  Rainbow.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: Represent2 - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  KImageStore2.cpp
  RepresentUtility.cpp
  KRepresentShell2.cpp
  KFont2.cpp
  KFontData.cpp
  TextProcess.cpp
  ImageOperation.cpp
  Linking...
    Creating library ../../../lib/Represent.lib and object ../../../lib/Represent.exp
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  Represent2.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: Represent3 - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  precompile.cpp
  Compiling...
  D3D_Device.cpp
  D3D_Shell.cpp
  D3D_Utils.cpp
  KRepresentShell3.cpp
  TextureRes.cpp
  TextureResMgr.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  KCharSet.cpp
  KFont3.cpp
  KFontData.cpp
  KFontRes.cpp
  KMRU.cpp
  RepresentUtility.cpp
  TextProcess.cpp
  Generating Code...
  Linking...
    Creating library Debug/Represent3.lib and object Debug/Represent3.exp
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  Represent3.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: S3Client - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  stdafx.cpp
  Compiling...
  AutoLocateWnd.cpp
  ComWindow.cpp
  MouseHover.cpp
  PopupMenu.cpp
  SpecialFuncs.cpp
  TextPic.cpp
  UiCursor.cpp
  UiImage.cpp
  WndButton.cpp
  WndChessPanel.cpp
  WndEdit.cpp
  WndImage.cpp
  WndImagePart.cpp
  WndLabeledButton.cpp
  WndList.cpp
  WndList2.cpp
  WndMessageListBox.cpp
  WndMovingImage.cpp
  WndObjContainer.cpp
  WndPage.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  WndPureTextBtn.cpp
  Wnds.cpp
  WndScrollBar.cpp
  WndShadow.cpp
  WndShowAnimate.cpp
  WndText.cpp
  WndToolBar.cpp
  WndValueImage.cpp
  WndWindow.cpp
  UiConnectInfo.cpp
  UiLogin.cpp
  UiLoginBg.cpp
  UiSelServer.cpp
  UiContainer.cpp
  UiFaceSelector.cpp
  UiPlayerBar.cpp
  UiStatus.cpp
  UiOptions.cpp
  UiInit.cpp
  UiGetMoney.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  UiItem.cpp
  UiSkills.cpp
  UiSkillTree.cpp
  UiStoreBox.cpp
  UiESCDlg.cpp
  UiGetString.cpp
  UiMsgSel.cpp
  UiParadeItem.cpp
  UiSelPlayerNearby.cpp
  UiNewPlayer.cpp
  UiSelNativePlace.cpp
  UiSelPlayer.cpp
  UiChannelSubscibe.cpp
  UiChatCentre.cpp
  UiChatPhrase.cpp
  UiChatStatus.cpp
  UiInformation.cpp
  UiInformation2.cpp
  UiTeamManage.cpp
  UiHeaderControlBar.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  UiMsgCentrePad.cpp
  UiToolsControlBar.cpp
  UiShop.cpp
  UiTrade.cpp
  UiTradeConfirmWnd.cpp
  UiGame.cpp
  Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\S3Client\Ui\UiCase\../elem/wndlist2.h(13) : warning C4005: 'WNDLIST_ES_HIGHLIGHT_ENABLE' : macro redefinition
      Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\S3Client\Ui\UiCase\../Elem/WndList.h(20) : see previous definition of 'WNDLIST_ES_HIGHLIGHT_ENABLE'
  UiSysMsgCentre.cpp
  UiMiniMap.cpp
  UiSelColor.cpp
  UiNewPlayerStartMsg.cpp
  UiPlayVideo.cpp
  UiHelper.cpp
  UiHelper2.cpp
  UiReconnect.cpp
  UiTaskDataFile.cpp
  UiTaskNote.cpp
  UiWorldMap.cpp
  UiNewsMessage.cpp
  UiStrengthRank.cpp
  UiPopupPasswordQuery.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  UiTongAssignBox.cpp
  UiTongCreateSheet.cpp
  UiTongGetString.cpp
  UiTongManager.cpp
  UiTrembleItem.cpp
  UiSoundSetting.cpp
  GameSpaceChangedNotify.cpp
  Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\S3Client\Ui\UiCase/../elem/wndlist2.h(13) : warning C4005: 'WNDLIST_ES_HIGHLIGHT_ENABLE' : macro redefinition
      Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\S3Client\Ui\UiCase/../elem/WndList.h(20) : see previous definition of 'WNDLIST_ES_HIGHLIGHT_ENABLE'
  ShortcutKey.cpp
  UiBase.cpp
  UiShell.cpp
  Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\S3Client\Ui\UiCase/../elem/wndlist2.h(13) : warning C4005: 'WNDLIST_ES_HIGHLIGHT_ENABLE' : macro redefinition
      Z:\JX\swrod3\SwordOnline\Sources\S3Client\Ui\UiCase/../Elem/WndList.h(20) : see previous definition of 'WNDLIST_ES_HIGHLIGHT_ENABLE'
  ChatFilter.cpp
  FilterTextLib.cpp
  S3Client.cpp
  NetConnectAgent.cpp
  Login.cpp
  TextCtrlCmd.cpp
  ErrorCode.cpp
  Generating Code...
  Linking...
  A subdirectory or file ..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
  
  Game.exe - 0 error(s), 3 warning(s)
  --------------------Configuration: S3Relay - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  ChannelMgr.cpp
  ChatConnect.cpp
  ChatServer.cpp
  DBConnect.cpp
  DBTable.cpp
  DealRelay.cpp
  DoScript.cpp
  FriendMgr.cpp
  GatewayCenter.cpp
  GatewayClient.cpp
  Global.cpp
  HeavenLib.cpp
  HostConnect.cpp
  HostServer.cpp
  KThread.cpp
  Lock.cpp
  LogFile.cpp
  Memory.cpp
  NetCenter.cpp
  NetClient.cpp
  Generating Code...
  Compiling...
  NetConnect.cpp
  NetServer.cpp
  NetSockDupEx.cpp
  RainbowLib.cpp
  RelayCenter.cpp
  RelayClient.cpp
  RelayConnect.cpp
  RelayServer.cpp
  RootCenter.cpp
  RootClient.cpp
  S3Relay.cpp
  SockThread.cpp
  TongConnect.cpp
  TongServer.cpp
  KTongControl.cpp
  KTongSet.cpp
  TONGDB.CPP
  Generating Code...
  Linking...
  LINK : warning LNK4098: defaultlib "LIBCMT" conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
  A subdirectory or file ..\..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
  
  S3Relay.exe - 0 error(s), 1 warning(s)
  --------------------Configuration: S3RelayServer - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  GlobalFun.cpp
  z:\jx\swrod3\swordonline\sources\sword3paysys\s3relayserver\globalfun.cpp(475) : warning C4018: '<=' : signed/unsigned mismatch
  KThread.cpp
  LogFile.cpp
  main.cpp
  S3P_MSSQLServer_Result.cpp
  z:\jx\swrod3\swordonline\sources\sword3paysys\s3relayserver\s3p_mssqlserver_result.cpp(96) : warning C4018: '<' : signed/unsigned mismatch
  S3PAccount.cpp
  S3PDB_MSSQLServer_Connection.cpp
  S3PDBConnectionPool.cpp
  S3PDBConVBC.cpp
  S3PDBSocketPool.cpp
  S3PResultVBC.cpp
  Linking...
  A subdirectory or file ..\..\..\..\bin\client\debug already exists.
      1 file(s) copied.
  
  S3RelayServer.exe - 0 error(s), 2 warning(s)
  --------------------Configuration: Sword3PaySys - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  Compiling...
  GlobalFun.cpp
  z:\jx\swrod3\swordonline\sources\sword3paysys\s3accserver\globalfun.cpp(475) : warning C4018: '<=' : signed/unsigned mismatch
  KThread.cpp
  LogFile.cpp
  main.cpp
  S3P_MSSQLServer_Result.cpp
  S3PAccount.cpp
  S3PDB_MSSQLServer_Connection.cpp
  z:\jx\swrod3\swordonline\sources\sword3paysys\s3accserver\s3pdb_mssqlserver_connection.cpp(117) : warning C4101: 'e' : unreferenced local variable
  S3PDBConnectionPool.cpp
  S3PDBConVBC.cpp
  S3PDBSocketPool.cpp
  S3PResultVBC.cpp
  Linking...
  A subdirectory or file ..\..\..\..\bin\client\debug\ already exists.
      1 file(s) copied.
  
  Sword3PaySys.exe - 0 error(s), 2 warning(s)
  --------------------Configuration: UpdateDLL - Win32 Debug--------------------
  Compiling resources...
  Compiling...
  MsgWnd.cpp
  Compiling...
  StdAfx.cpp
  UpdateDLL.cpp
  UpdateDLLImplement.cpp
  UpdateExport.cpp
  bufsocket.cpp
  BusyThread.cpp
  CheckThread.cpp
  CRC32.C
  DgmSocket.cpp
  downloadfile.cpp
  downnotify.cpp
  ftpdownload.cpp
  GenKAVMoveProgram.cpp
  getfilesversion.cpp
  getproxysetting.cpp
  GetVersion.cpp
  Global.cpp
  httpdownload.cpp
  InetStruct.cpp
  IpSocket.cpp
  KCloseProgramMgr.cpp
  LoadHostList.cpp
  PingSocket.cpp
  PingThread.cpp
  ProcessIndex.cpp
  proxyutility.cpp
  PublicFun.cpp
  RawSocket.cpp
  SaveLog.cpp
  sockspacket.cpp
  stmsocket.cpp
  tcpsocket.cpp
  UdpSocket.cpp
  UpdateData.cpp
  UpdatePublic.cpp
  usercheck.cpp
  wndnotify.cpp
  Linking...
    Creating library Debug/UpdateDLL.lib and object Debug/UpdateDLL.exp
  LINK : warning LNK4098: defaultlib "LIBCMTD" conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
      1 file(s) copied.
  
  UpdateDLL.dll - 0 error(s), 1 warning(s)
  --------------------Configuration: ZNull - Win32 Debug--------------------
  
  ZNull.exe - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: d3dframe - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  d3dapp.cpp
  d3denum.cpp
  d3dfile.cpp
  d3dframe.cpp
  d3dmath.cpp
  d3dtextr.cpp
  d3dutil.cpp
  Creating library...
      1 file(s) copied.
  
  d3dframe.lib - 0 error(s), 0 warning(s)
  --------------------Configuration: LuaLibDll - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  lapi.c
  Create LUA dllexport
  lcode.c
  Create LUA dllexport
  ldebug.c
  Create LUA dllexport
  ldo.c
  Create LUA dllexport
  lfunc.c
  Create LUA dllexport
  lgc.c
  Create LUA dllexport
  llex.c
  Create LUA dllexport
  lmem.c
  Create LUA dllexport
  lobject.c
  Create LUA dllexport
  lparser.c
  Create LUA dllexport
  lstate.c
  Create LUA dllexport
  lstring.c
  Create LUA dllexport
  ltable.c
  Create LUA dllexport
  ltests.c
  Create LUA dllexport
  ltm.c
  Create LUA dllexport
  lua.c
  Create LUA dllexport
  LuaExtend.c
  Create LUA dllexport
  lundump.c
  Create LUA dllexport
  lvm.c
  Create LUA dllexport
  lzio.c
  Create LUA dllexport
  lauxlib.c
  Create LUA dllexport
  lbaselib.c
  Create LUA dllexport
  ldblib.c
  Create LUA dllexport
  liolib.c
  Create LUA dllexport
  lmathlib.c
  Create LUA dllexport
  lstrlib.c
  Create LUA dllexport
  Linking...
    Creating library Debug/LuaLibDll.lib and object Debug/LuaLibDll.exp
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
      1 file(s) copied.
  
  LuaLibDll.dll - 0 error(s), 0 warning(s)
  7. Vào Z:\JX\swrod3\bin bạn sẽ thấy folder client và server. Vào trong đó bạn sẽ thấy các file vừa được build với ngày giờ hiện tại.
  8. Mở MSSQL, attach database account trong Z:\JX\swrod3\bin\Server\db.
  9. Cuối cùng là cấu hình server, tạo tài khoản và login. Việc cấu hình server coi như bạn đã biết.
  10. Nếu thành công, quay lại bài này và nhấn nút THANKS.

  SQL2000 with SP4: [Only registered and activated users can see links. ]
  VC++ 6.0 with SP6: [Only registered and activated users can see links. ]
  Lần sửa cuối bởi invalidpw, ngày 24-07-12 lúc 11:25 AM.
  invalid-password

 2. The Following 77 Users Say Thank You to invalidpw For This Useful Post:

  094103 (25-02-15), 0kazaki (23-07-12), 3z0k2 (12-02-13), acma865 (03-01-13), ahoo125 (22-07-12), Anh2SiTinh (23-07-12), anhbi792 (22-07-12), ankgkg123 (12-11-14), aruscard (02-01-17), assaa (22-07-12), bunnhoc (05-08-13), chuacaorau (23-07-12), cuibapjx (31-10-12), cuncon82 (22-07-12), dammejx (23-07-12), debaf9 (22-07-12), DMC.NeZo (23-07-12), dmt998 (14-03-13), doanhungit (23-07-12), dragon10388 (27-06-13), ducdungtn (21-10-15), dungyeu86 (22-04-13), duynguyenjx (22-07-12), evilcat87 (24-07-12), evillspirit11 (15-03-14), f-fantasy (26-07-12), gia_muvn (07-09-12), gj4cm0y3u3m (10-11-12), hai07dv (14-11-12), HeavenGames (31-08-12), heocon246 (23-07-12), heodat139 (16-07-15), hoanglinhpt (23-07-12), hvaquang (18-05-16), jxonline94 (23-07-12), jxvietnam (23-07-12), kakalot1 (22-07-12), kakashi43 (01-03-13), Ken3D (23-07-12), kid2058 (13-12-12), king7621 (24-08-12), kkmct (02-09-17), LBLN2N (29-08-12), Linh_JX (22-07-12), llvllrkien (24-09-12), meoemnd1 (21-07-13), mrtran0781 (12-02-13), nghiadht (17-06-13), ngockiem (05-07-13), ngocnl2007 (24-07-12), nh0xthien (05-06-13), nhoxmap_b7 (24-07-12), nmthong (07-08-13), ph4mduc4n (30-10-12), Phong_JxOnline (25-07-12), ps1990 (22-07-12), qd1993 (07-09-16), quangcaohaythe (05-04-13), rivalred3490 (20-12-14), Rogue (22-07-12), runkissbig (29-08-12), sang96 (11-02-13), satthulauhyh (23-07-12), satthupro95 (23-07-12), sin1992 (27-02-18), sky.light9530 (18-01-13), SuperBenZ (04-10-12), thanhtunghk (08-09-12), thanhvan243 (17-02-13), thienthanden2 (28-11-12), thtrungtinh (10-08-13), tieudieuphong (25-12-12), Trung95 (29-07-12), vipprolc (24-07-12), Vo Le (13-06-13), yukite26 (19-03-13), [B.M.W]Sports (24-07-12)

 3. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  423
  Thanks
  570
  Thanked 516 Times in 151 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  Cảm ơn bác invalidpw, bác hướng dẫn như thế này là quí lắm rồi! chỉ sợ lại có người ném đá bác vì tiết lộ "thiên cơ" và làm mất miếng ăn của họ và còn nhiều vấn đề nhạy cảm khác....!
  Khách viếng thăm hãy cùng duynguyenjx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến duynguyenjx vì bài viết này !

  dmt998 (13-04-13)

 5. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2010
  Bài viết
  181
  Thanks
  82
  Thanked 176 Times in 49 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  Trích dẫn Gửi bởi duynguyenjx [Only registered and activated users can see links. ]
  Cảm ơn bác invalidpw, bác hướng dẫn như thế này là quí lắm rồi! chỉ sợ lại có người ném đá bác vì tiết lộ "thiên cơ" và làm mất miếng ăn của họ và còn nhiều vấn đề nhạy cảm khác....!
  Built được là chuyện nhỏ ! Edit được mới là vấn đề lớn ! Mà đã đủ trình để Edit được thì built ko phải là vấn đền bạn à ! Mình cũng không built được hehe
  Khách viếng thăm hãy cùng trananh88vt xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. The Following 2 Users Say Thank You to trananh88vt For This Useful Post:

  duynguyenjx (22-07-12), Linh_JX (22-07-12)

 7. #4
  Thành Viên Tâm Huyết Linh_JX's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2011
  Bài viết
  691
  Thanks
  359
  Thanked 248 Times in 120 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  download nhanh ! thiên cơ được bại lộ |! chất topic sống k dc 1 ngày
  Nhận Dev Script Chức Năng + Trọn Bộ Script Jx Linux
  Liên Hệ Skype : Linh_Jx

 8. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  75
  Thanks
  4
  Thanked 18 Times in 7 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  cho em hỏi cái source này có công dụng gì vậy máy pro em chỉ là newbie ko biết gì hết
  Khách viếng thăm hãy cùng nhan123615 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2010
  Bài viết
  181
  Thanks
  82
  Thanked 176 Times in 49 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  Trích dẫn Gửi bởi Linh_JX [Only registered and activated users can see links. ]
  download nhanh ! thiên cơ được bại lộ |! chất topic sống k dc 1 ngày
  - Up cho chủ topic 1 phiếu nè

  - Hiện thị vạn lượng

  void KWndText::SetMoneyText(int nNumber, char Separator)
  {
  char Buff[16];
  int nLen;
  if (m_pText)
  {
  if (nNumber/10000 == 0)
  nLen = sprintf(Buff, "%d luong",nNumber%10000);
  else
  {
  if (nNumber%10000 == 0)
  nLen = sprintf(Buff, "%dVan",nNumber/10000);
  else
  nLen = sprintf(Buff, "%dVan %d",nNumber/10000,nNumber%10000);
  }
  SetText(Buff, nLen);
  }
  }
  - Hiện thị ngũ hành

  GetMpsPos(&nX, &nY);

  if (m_Series == 0)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series0.spr");
  }
  else if (m_Series ==1)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series1.spr");
  }
  else if (m_Series ==2)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series2.spr");
  }
  else if (m_Series==3)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series3.spr");
  }
  else
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series4.spr");
  }
  m_ImageSeries.nType = ISI_T_SPR;
  m_ImageSeries.Color.Color_b.a = 255;
  m_ImageSeries.bRenderStyle = IMAGE_RENDER_STYLE_ALPHA;
  m_ImageSeries.uImage = 0;
  m_ImageSeries.nISPosition = IMAGE_IS_POSITION_INIT;
  m_ImageSeries.bRenderFlag = 0;
  strcpy(m_ImageSeries.szImage, m_nImageSeries);
  m_ImageSeries.oPosition.nX = nX - nFontSize * g_StrLen(Name) / 4 - 18;
  m_ImageSeries.oPosition.nY = nY;
  m_ImageSeries.oPosition.nZ = nHeightOff;
  m_ImageSeries.nFrame = 0;
  g_pRepresent->DrawPrimitives(1, &m_ImageSeries, RU_T_IMAGE, FALSE);

  Các pro đừng ném đá em nha ! Em bít là em đã múa rùi qua mắt thợ mà huhu
  Khách viếng thăm hãy cùng trananh88vt xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 10. The Following 8 Users Say Thank You to trananh88vt For This Useful Post:

  assaa (23-07-12), dammejx (23-07-12), debaf9 (23-09-12), duynguyenjx (22-07-12), Linh_JX (22-07-12), nhoxmap_b7 (23-07-12), runkissbig (22-07-12), thanhtunghk (08-09-12)

 11. #7
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  423
  Thanks
  570
  Thanked 516 Times in 151 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  Trích dẫn Gửi bởi trananh88vt [Only registered and activated users can see links. ]
  - Up cho chủ topic 1 phiếu nè

  - Hiện thị vạn lượng

  void KWndText::SetMoneyText(int nNumber, char Separator)
  {
  char Buff[16];
  int nLen;
  if (m_pText)
  {
  if (nNumber/10000 == 0)
  nLen = sprintf(Buff, "%d luong",nNumber%10000);
  else
  {
  if (nNumber%10000 == 0)
  nLen = sprintf(Buff, "%dVan",nNumber/10000);
  else
  nLen = sprintf(Buff, "%dVan %d",nNumber/10000,nNumber%10000);
  }
  SetText(Buff, nLen);
  }
  }
  - Hiện thị ngũ hành

  GetMpsPos(&nX, &nY);

  if (m_Series == 0)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series0.spr");
  }
  else if (m_Series ==1)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series1.spr");
  }
  else if (m_Series ==2)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series2.spr");
  }
  else if (m_Series==3)
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series3.spr");
  }
  else
  {
  strcpy(m_nImageSeries, "\\Spr\\Ui3\\Npc\\series4.spr");
  }
  m_ImageSeries.nType = ISI_T_SPR;
  m_ImageSeries.Color.Color_b.a = 255;
  m_ImageSeries.bRenderStyle = IMAGE_RENDER_STYLE_ALPHA;
  m_ImageSeries.uImage = 0;
  m_ImageSeries.nISPosition = IMAGE_IS_POSITION_INIT;
  m_ImageSeries.bRenderFlag = 0;
  strcpy(m_ImageSeries.szImage, m_nImageSeries);
  m_ImageSeries.oPosition.nX = nX - nFontSize * g_StrLen(Name) / 4 - 18;
  m_ImageSeries.oPosition.nY = nY;
  m_ImageSeries.oPosition.nZ = nHeightOff;
  m_ImageSeries.nFrame = 0;
  g_pRepresent->DrawPrimitives(1, &m_ImageSeries, RU_T_IMAGE, FALSE);

  Các pro đừng ném đá em nha ! Em bít là em đã múa rùi qua mắt thợ mà huhu
  Cậu cũng giỏi quá cảm ơn nhiều! Có thời gian nhất định lên Sài Gòn tìm sư phụ học !
  Khách viếng thăm hãy cùng duynguyenjx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 12. #8
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  163
  Thanks
  248
  Thanked 39 Times in 18 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  tìm mãi mới có tks bác nhiều lắm

 13. #9
  Thành Viên DevJX_Sad's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2012
  Bài viết
  30
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  Dow gấp thui đang nản lại đc bác này share tks nhiều :*. Đợt này lập team dev luôn hì hì
  -GVN-Mr.Sad

 14. #10
  Thành Viên Tâm Huyết
  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Bài viết
  700
  Thanks
  96
  Thanked 156 Times in 126 Posts

  Ðề: Hướng dẫn build source JX

  Trích dẫn Gửi bởi DevJX_Sad [Only registered and activated users can see links. ]
  Dow gấp thui đang nản lại đc bác này share tks nhiều :*. Đợt này lập team dev luôn hì hì
  muốn dev thì học C++ đi. không đơn giản đâu
  Hãy nhấn " Thank " nếu tôi giúp bạn.

 15. The Following 2 Users Say Thank You to Learning For This Useful Post:

  colauhong (08-11-14), gaoblackxincha (17-03-13)

 

 
Trang 1 của 15 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Ai hướng dẫn build source với
  Bởi anhbi792 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-11-12, 10:40 AM
 2. [Help] Vấn đề build lại source Gunny3.0
  Bởi hd.vuduong trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-07-12, 09:19 PM
 3. [MU] Cần hướng dẫn Cách build dll và .exe
  Bởi sunhide trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-01-12, 11:01 AM
 4. Lỗi Build dll
  Bởi hoangtu_eck94 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-10-10, 07:00 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:26 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.